Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Dane Polskiej Izby Handlu: sprzedaż w sklepach małoformatowych*

*Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe. Dane uzyskano na podstawie badania reprezentatywnej, ogólnopolskiej próby sklepów spożywczych o powierzchni do 300 m2 oraz sklepów alkoholowych. Jednocześnie, sklepy których dotyczyło badanie, odzwierciedlają 60 proc. całości rynku sprzedaży detalicznej w Polsce.

 

altDane uzyskane w oparciu o raporty Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o.

Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o. jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w badaniach danych transakcyjnych, które pobiera on-line z reprezentatywnej, ogólnopolskiej próby sklepów spożywczych. Badane są trendy sprzedaży całości asortymentu sklepów, zarówno produktów paczkowanych, jak i zmiennowagowych.

www.cmr.com.pl

 

  mdm rdr
maj 2015 + 5,8% - 4,2%
czerwiec 2015 - 2,9 % - 1,5 %
lipiec 2015 + 0,1 % + 4 %
sierpień 2015 - 0,4 % + 3,8 %
wrzesień 2015 - 10,4 % + 1,2 %
październik 2015 + 3,5 % 1,9 %
listopad 2015 - 7,6 % + 4,9%
grudzień 2015 +13,9% -7,6%
  mdm  rdr
styczeń 2016 -17,6%  +4,3% 
luty 2016 -3,2% +6,9% 
marzec 2016 + 12,5%  +5,5%
kwiecień 2016 +1% +1,5%
maj 2016 +10,8% +5,8%
czerwiec 2016 -0,3% +6,7%
lipiec 2016 +1%  -4%
sierpień 2016 -2% +2,4%
wrzesień 2016 -4,2% +9,8%
październik 2016 - 2,9%   +2,6%
listopad 2016 - 8,9%  + 0.6% 
grudzień 2016  +9,7% - 4,2% 
  mdm  rdr 
styczeń 2017 - 15,4% - 1,7%
luty 2017 - 3,2% + 0,8%
 marzec 2017 + 16,6% + 6,6%
kwiecień 2017 0%  -5,7% 
maj 2017   +7%  +2%
czerwiec 2017 +3,9% +5,6%
lipiec 2017 -1% +3,3%
sierpień 2017 + 2,1% +8,8%
wrzesień 2017 -10% +2,7%
październik 2017 +2,3%   +7,8%
listopad 2017 - 9% +8%
grudzień 2017 +8,5% +5%
   mdm
rdr 
styczeń 2018 -12% +3,7%
luty 2018 -5,1%  +4,5% 
marzec 2018   + 23% +9% 
kwiecień 2018 - 4,7% + 2,4%
maj 2018 + 11,7% + 6,9%
czerwiec 2018 +2,4% + 5,4%
lipiec 2018 +0,3% +7%
sierpień 2018 +0,7% +5%
wrzesień 2018 -9,7% +5,7%
październik 2018 +2,2% +5,1%
listopad 2018 -9,2% +4,1%

 

* mdm - miesiąc do miesiąca, np. październik 2018 do września 2018

   rdr - rok do roku, np. październik 2018 do października 2017 

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 59 (12/2018)

bryt napis

Konferencja Quo Vadis Szkolenia

22 lutego 2109

Warszawa

QuoVadis400x300 02 2

Kongres Mięsny

28 lutego 2018

Warszawa

logotyp KM 2019 RGB 400x300