Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Dane Polskiej Izby Handlu: sprzedaż w sklepach małoformatowych*

*Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe. Dane uzyskano na podstawie badania reprezentatywnej, ogólnopolskiej próby sklepów spożywczych o powierzchni do 300 m2 oraz sklepów alkoholowych. Jednocześnie, sklepy których dotyczyło badanie, odzwierciedlają 60 proc. całości rynku sprzedaży detalicznej w Polsce.

 

altDane uzyskane w oparciu o raporty CMR Panel

CMR Panel (cmr.com.pl) jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w analizach danych transakcyjnych pozyskiwanych drogą elektroniczną z kas fiskalnych zainstalowanych w sklepach spożywczych. Przez ostatnie 12 lat zbudowaliśmy reprezentatywną próbę kilku tysięcy sklepów, z których otrzymujemy informacje o każdej pojedynczej transakcji. Dane z próby są odpowiednio ważone tak, aby odzwierciedlały liczebność i strukturę populacji sklepów spożywczych w Polsce. Próba obejmuje sklepy niezależne, spółdzielcze, franczyzowe, a także sklepy należące do zorganizowanych sieci scentralizowanych. Badaniem objęte są zarówno sklepy małoformatowe do 300 m2, supermarkety 301-2500 m2, jak też kioski i saloniki prasowe.

www.cmr.com.pl

 

   sklepy małoformatowe do 300 m2
  mdm rdr
maj 2015 + 5,8% - 4,2%
czerwiec 2015 - 2,9 % - 1,5 %
lipiec 2015 + 0,1 % + 4 %
sierpień 2015 - 0,4 % + 3,8 %
wrzesień 2015 - 10,4 % + 1,2 %
październik 2015 + 3,5 % 1,9 %
listopad 2015 - 7,6 % + 4,9%
grudzień 2015 +13,9% -7,6%
  mdm  rdr
styczeń 2016 -17,6%  +4,3% 
luty 2016 -3,2% +6,9% 
marzec 2016 + 12,5%  +5,5%
kwiecień 2016 +1% +1,5%
maj 2016 +10,8% +5,8%
czerwiec 2016 -0,3% +6,7%
lipiec 2016 +1%  -4%
sierpień 2016 -2% +2,4%
wrzesień 2016 -4,2% +9,8%
październik 2016 - 2,9%   +2,6%
listopad 2016 - 8,9%  + 0.6% 
grudzień 2016  +9,7% - 4,2% 
  mdm  rdr 
styczeń 2017 - 15,4% - 1,7%
luty 2017 - 3,2% + 0,8%
 marzec 2017 + 16,6% + 6,6%
kwiecień 2017 0%  -5,7% 
maj 2017   +7%  +2%
czerwiec 2017 +3,9% +5,6%
lipiec 2017 -1% +3,3%
sierpień 2017 + 2,1% +8,8%
wrzesień 2017 -10% +2,7%
październik 2017 +2,3%   +7,8%
listopad 2017 - 9% +8%
grudzień 2017 +8,5% +5%
   mdm
rdr 
styczeń 2018 -12% +3,7%
luty 2018 -5,1%  +4,5% 
marzec 2018   + 23% +9% 
kwiecień 2018 - 4,7% + 2,4%
maj 2018 + 11,7% + 6,9%
czerwiec 2018 +2,4% + 5,4%
lipiec 2018 +0,3% +7%
sierpień 2018 +0,7% +5%
wrzesień 2018 -9,7% +5,7%
październik 2018 +2,2% +5,1%
listopad 2018 -9,2% +4,1%
grudzień 2018 +8,6% +4,5%
  mdm rdr
styczeń 2019 -10,9% +6,3%
 luty 2019 -2,8% +10%
marzec 2019 +16% +4%
kwiecień 2019 +4,5% +13,7%
 maj 2019 +2%   +3,9%
czerwiec 2019 +7,8% +9,4%
lipiec 2019 -3,1% +6,2%
sierpień 2019 +2,3% +7,2%
wrzesień 2019  - 10% +7,1%
październik 2019 +3,5% +6,6%
listopad 2019 -10% +7,1%
grudzień 2019 +4,6% +4,9%
  mdm rdr
styczeń 2020 -14,6% +2,5%
luty 2020 +2,8% +11,2%
marzec 2020 +15,6% +10,8%
kwiecień 2020 -0,9% +5,4%
maj 2020 -0,8% +5,7%
czerwiec 2020  +0,3% -1%
lipiec 2020 +5,6% +10%
sierpień 2020  -0,4% +6%
wrzesień 2020 -10,1% +5,9%
październik 2020 -1,6% -1,8%
listopad 2020 -10,4% -1,8%
grudzień 2020 +5,4% -2,5%
  mdm rdr
styczeń 2021 -12,7% -1,1%
luty 2021 -3,4% -7,4%
marzec 2021 +14,7% -8,8%
kwiecień 2021 +0,3% -8,3%
maj 2021 +5,6% -2,1%
czerwiec 2021 +5,3% +1,6%
lipiec 2021 +3,75 +0,3%
sierpień 2021 -6,5% -5,3%
wrzesień 2021 -5,8% -1,4%
październik 2021 +3,2% +3,1%
listopdad 2021 -8.9% +4,9%
grudzień 2021 +9,5% +7,9%
  mdm rdr
styczeń 2022 -14,4% +4,7%
luty 2022 -1,8% +5,7%
marzec 2022 +20% +10%
kwiecień 2022 +1,5% +10,9%
maj 2022 +8,8% +13,5%
czerwiec 2022 +0,2% +7,9%
lipiec 2022 +2,6% +7,8%
sierpień 2022    
wrzesień 2022 -10,5% +11,6%
październik 2022 +5,2% +13,8%
listopad 2022 -8,8% +13,3%
grudzień 2022 +5,2% +9,3%
  mdm rdr
styczeń 2023 -10,6% +14,3%
luty 2023 -4,5% +12,2%
marzec 2023 +15,1% +8,7%
kwiecień 2023 +0,2% +7,2%
maj 2023 +6,6% +6,5%
czerwiec 2023 +0,4% +5,8%
lipiec 2023 +2,8% +5,7%
sierpień 2023 -1,7% +3,5%
wrzesień 2023 -3,2% +10,5%
październik 2023 -2,3% +2,9%
listopad 2023 -9,7% +2,7%
grudzień 2023 +7,9% +4,6%
  mdm rdr
styczeń 2024 -12,4% +1,3%
luty 2024 -1,4% +4,7%
marzec 2024 +14,5% +4,5%
kwiecień 2024 -4,9% -1,2%
maj 2024 +12,2% -3,7%

 

supermarkety 301-2500 m2 (z wyłączeniem dyskontów)
                                                  mdm         
        rdr          
styczeń 2019  - 22%  -2,5%
 luty 2019   -5,4%  -4,4%
marzec 2019  +14,6% -11%
kwiecień 2019 +5,2%  +21%
 maj 2019 -9%   +1,9%
czerwiec 2019  -2,1% -1,1%
lipiec 2019 +4,6% +7,3%
sierpień 2019 +0,2% +3,7%
wrzesień 2019 -9,1%  0,7%
październik 2019 +12,1% -2,5%
listopad 2019 -8,6% -2,6%
grudzień 2019 +23,1% -5,6%
  mdm rdr
styczeń 2020 -22,6% -2,1%
luty 2020 +2,1% +5,3%
marzec 2020 +19,5% +10,3%
kwiecień 2020 -12,1% -10,1%
maj 2020 -5,9% -3,1%
czerwiec 2020 +0,8% -2,7%
 lipiec 2020   +4,8%  -1,7%
sierpień 2020 -3% -4,2%
wrzesień 2020 -4,2% -5%
październik 2020 +8,4% +9,7%
listopad 2020 -11,7% -2,7%
grudzień 2020 +30,9% +1,4%
  mdm rdr 
styczeń 2021 -25,1% -1%
luty 2021 -2,9% -4,1%
marzec 2021 +23,6 -1,4%
kwiecień 2021 -5,4% +3,3%
maj 2021 -7,3% +1,5%
czerwiec 2021 +3,4% +4,1%
lipiec 2021 +3,9% +4,5%
sierpień 2021 -6,5% +0,5%
wrzesień 2021 -2,3% +2,5%
październik 2021 +8,9% +2,5%
listopad 2021 -9,6% +5,5%
grudzień 2021 +27,9% +1,4%
  mdm rdr
styczeń 2022 -24,1% +1,1%
luty 2022 -2,4% +1,5%
marzec 2022 +21% -1,8%
kwiecień 2022 +9,7%  +13,3%
maj 2022 -10,3% +10,7%
czerwiec 2022 +2,5% +8,6%
lipiec 2022 +5,7% +9,8%
sierpień 2022    
wrzesień 2022 -2,0% +16,4%
październik 2022 +9,8% +15,5%
listopad 2022 -8,3% +18%
grudzień 2022 +26,1% +17,4%
  mdm rdr
styczeń 2023 -23,2% +21,1%
luty 2023 -0,2% +22,7%
marzec 2023 +18,4% +20,2%
kwiecień 2023 -4,9% +4,0%
maj 2023 -5,9% +13.0%
czerwiec 2023 +3,7% +15,1%
lipiec 2023 +1,4% +11%
sierpień 2023 0,0% +12,8%
wrzesień 2023 -1,7% +14,2%
październik 2023 +5,0% +9,2%
listopad 2023 -9,4% +7,9%
grudzień 2023 +22,8% +4,5%
  mdm rdr
styczeń 2024 -21,0% +7,4%
luty 2024 -1,9% +5,5%
marzec 2024 +25,7% +13,6%
kwiecień 2024 -1,5% +14,6%
maj 2024 +2,2% +5,9%

 

* mdm - miesiąc do miesiąca, np. październik 2018 do września 2018

   rdr - rok do roku, np. październik 2018 do października 2017 

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w kwietniu 2024 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w marcu 2024 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w lutym 2024 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w styczniu 2024 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w grudniu 2023 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w listopadzie 2023 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w październiku 2023 r.

 

 Sprzedaż w sklepach małoformatowych we wrześniu 2023 r.

 

 Sprzedaż w sklepach małoformatowych w sierpniu 2023 r.

 

 Sprzedaż w sklepach małoformatowych w lipcu 2023 r.

 

 Sprzedaż w sklepach małoformatowych w czerwcu 2023 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w maju 2023 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w kwietniu 2023 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w marcu 2023 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w lutym 2023 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w styczniu 2023 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w grudniu 2022 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w listopadzie 2022 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w październiku 2022 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych we wrześniu 2022 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w sierpniu 2022 r.

 

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w lipcu 2022 r.

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w czerwcu 2022 r.

Sprzedaż w sklepach małoformatowych w maju 2022 r.

Znajdź nas na X

logo franczyza kodeks

 

Polska Izba Handlu jest członkiem

kig

fpp

www.cross-border.pl

Retail Trends 2024

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2024

Targi Marek Własnych FUTURE PRIVATE LABELS 2024

Franczyza 3.0.

RetailTec Congress

B2B COMMERCE TRANSFORMATION

 

bryt napis