Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Dane Polskiej Izby Handlu: sprzedaż w sklepach małoformatowych*

*Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe. Dane uzyskano na podstawie badania reprezentatywnej, ogólnopolskiej próby sklepów spożywczych o powierzchni do 300 m2 oraz sklepów alkoholowych. Jednocześnie, sklepy których dotyczyło badanie, odzwierciedlają 60 proc. całości rynku sprzedaży detalicznej w Polsce.

 

altDane uzyskane w oparciu o raporty Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o.

CMR (cmr.com.pl) jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w analizach danych transakcyjnych pozyskiwanych drogą elektroniczną z kas fiskalnych zainstalowanych w sklepach spożywczych. Przez ostatnie 12 lat zbudowaliśmy reprezentatywną próbę kilku tysięcy sklepów, z których otrzymujemy informacje o każdej pojedynczej transakcji. Dane z próby są odpowiednio ważone tak, aby odzwierciedlały liczebność i strukturę populacji sklepów spożywczych w Polsce. Próba obejmuje sklepy niezależne, spółdzielcze, franczyzowe, a także sklepy należące do zorganizowanych sieci scentralizowanych. Badaniem objęte są zarówno sklepy małoformatowe do 300 m2, supermarkety 301-2500 m2, jak też kioski i saloniki prasowe.

www.cmr.com.pl

 

   sklepy małoformatowe do 300 m2
  mdm rdr
maj 2015 + 5,8% - 4,2%
czerwiec 2015 - 2,9 % - 1,5 %
lipiec 2015 + 0,1 % + 4 %
sierpień 2015 - 0,4 % + 3,8 %
wrzesień 2015 - 10,4 % + 1,2 %
październik 2015 + 3,5 % 1,9 %
listopad 2015 - 7,6 % + 4,9%
grudzień 2015 +13,9% -7,6%
  mdm  rdr
styczeń 2016 -17,6%  +4,3% 
luty 2016 -3,2% +6,9% 
marzec 2016 + 12,5%  +5,5%
kwiecień 2016 +1% +1,5%
maj 2016 +10,8% +5,8%
czerwiec 2016 -0,3% +6,7%
lipiec 2016 +1%  -4%
sierpień 2016 -2% +2,4%
wrzesień 2016 -4,2% +9,8%
październik 2016 - 2,9%   +2,6%
listopad 2016 - 8,9%  + 0.6% 
grudzień 2016  +9,7% - 4,2% 
  mdm  rdr 
styczeń 2017 - 15,4% - 1,7%
luty 2017 - 3,2% + 0,8%
 marzec 2017 + 16,6% + 6,6%
kwiecień 2017 0%  -5,7% 
maj 2017   +7%  +2%
czerwiec 2017 +3,9% +5,6%
lipiec 2017 -1% +3,3%
sierpień 2017 + 2,1% +8,8%
wrzesień 2017 -10% +2,7%
październik 2017 +2,3%   +7,8%
listopad 2017 - 9% +8%
grudzień 2017 +8,5% +5%
   mdm
rdr 
styczeń 2018 -12% +3,7%
luty 2018 -5,1%  +4,5% 
marzec 2018   + 23% +9% 
kwiecień 2018 - 4,7% + 2,4%
maj 2018 + 11,7% + 6,9%
czerwiec 2018 +2,4% + 5,4%
lipiec 2018 +0,3% +7%
sierpień 2018 +0,7% +5%
wrzesień 2018 -9,7% +5,7%
październik 2018 +2,2% +5,1%
listopad 2018 -9,2% +4,1%
grudzień 2018 +8,6% +4,5%
  mdm rdr
styczeń 2019 -10,9% +6,3%
 luty 2019 -2,8% +10%
marzec 2019 +16% +4%
kwiecień 2019 +4,5% +13,7%
 maj 2019 +2%   +3,9%
czerwiec 2019 +7,8% +9,4%
lipiec 2019 -3,1% +6,2%
sierpień 2019 +2,3% +7,2%
wrzesień 2019  - 10% +7,1%
październik 2019 +3,5% +6,6%

 

supermarkety 301-2500 m2 (z wyłączeniem dyskontów)
                                                  mdm         
        rdr          
styczeń 2019  - 22%  -2,5%
 luty 2019   -5,4%  -4,4%
marzec 2019  +14,6% -11%
kwiecień 2019 +5,2%  +21%
 maj 2019 -9%   +1,9%
czerwiec 2019  -2,1% -1,1%
lipiec 2019 +4,6% +7,3%
sierpień 2019 +0,2% +3,7%
wrzesień 2019 -9,1%  0,7%
październik 2019 +12,1% -2,5%

 

* mdm - miesiąc do miesiąca, np. październik 2018 do września 2018

   rdr - rok do roku, np. październik 2018 do października 2017 

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 65 (12/2019)

bryt napis

Produkt Polski

Produkt Polski logo

Dołącz do webinarium nt. mechanizmu podzielonej płatności

Webinarium DOLACZ MPPlogotypy

Dołącz do webinarium nt. wykazu podatników VAT

Webinarium DOLACZ Wykazlogotypy

Kongres Mięsny

27 lutego 2020

Warszawabanery KM 2020 PIH 400x300

Forum Rozwoju Biznesu

6 marca 2020

Katowice

frb logo

VII MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

21-23 kwietnia 2020

Warszawa

21 23.04.2020 2