Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

MyShop_jpg.jpgalpan.gifmkwiech.jpgkontigo.pngfrisco.jpgintermarche_tabela.pngkzr-ss-spoem.jpgKoliber.jpgabc.jpgblysk.jpglogo_gama_logo_wersja_podstawowa_z_haslem.pngalmares.jpgfaktoriawin.jpgmaxel.jpgRYDZ.jpgEurocash.jpgdelikatesy.jpggroszek_zolte.jpglewiatan_new.jpgMASPEX_RGB_m.jpgspoem-wss-srdmiescie.jpgbrico_kopia.jpgLeroyMerlin.jpgbig_ben.jpgmaxku.jpgpsd.jpglogo-zabka-01.jpg

Franczyzobiorcy, franczyzodawcy oraz organizacje branżowe przyjęły Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. Jest to pierwsza inicjatywa w obszarze podnoszenia standardów współpracy w tym sektorze, wspólna dla obu stron relacji franczyzowej. Pod Kodeksem podpisali się dotąd franczyzobiorcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, a także sieci franczyzowe: Delikatesy Centrum, Lewiatan czy Żabka Polska. Współinicjatorami projektu są Polska Izba Handlu oraz Polska Organizacja Franczyzodawców, a patronują mu także Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Kodeks Dobrych Praktyk pozostaje inicjatywą otwartą dla wszystkich podmiotów działających na rynku franczyzy w Polsce.

Ponad 40% handlu FMCG w Polsce prowadzi się w małych i średniej wielkości sklepach, a aż 18 mln Polaków ma taki w zasięgu kilku minut drogi od swojego domu. To wszystko czyni handel lokalny istotnym elementem gospodarki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że za tym handlem stoją właściciele sklepów, którzy bez względu na okoliczności dbają o to, by Polacy mieli dostęp do żywności i produktów pierwszej potrzeby. Swoją niezłomność przedsiębiorcy pokazują od lat, ale do tej pory byli niewidoczni. Epidemia koronawirusa, pokazała, że to właśnie właściciele sklepów lokalnych stanęli na pierwszej linii frontu.

Jak wynika z danych PIH i CMR Panel, w czerwcu 2021 r. łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o prawie 2% wyższa niż w czerwcu 2020 r., a liczba transakcji wzrosła a tym czasie o niespełna 3%.

Dynamika sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 w czerwcu 2021 r.: mdm +5,3% , rdr + 1,6 %

W związku z pojawiającymi się przestrzeni publicznej informacjami, że rząd planuje prowadzić działania legislacyjne w kierunku nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele Polska Izba Handlu – najszersza i najbardziej reprezentatywna organizacja handlu w Polsce – zwraca uwagę, iż obecna forma wspomnianej ustawy jest korzystna dla małych sklepów funkcjonujących w segmencie mikro i MŚP. Zapewnia im możliwość elastycznego funkcjonowania w niedziele niehandlowe i tym samym nawiązywania walki konkurencyjnej z sieciami dyskontów.

Zbliżająca się legislacja w zakresie systemu depozytowego dla opakowań stanowić będzie także poważne wyzwanie dla handlu detalicznego. To właśnie sklepy staną się tym miejscem, gdzie założenia systemu zostaną zweryfikowane w pierwszej kolejności. Dlatego też, jako najszersza reprezentacja handlu w Polsce zrzeszająca około 30 000 podmiotów handlu detalicznego, prezentujemy niniejszym wybrane uwagi dotyczące planowanego wdrożenia systemu depozytowego na opakowania napojów.

85 tysięcy (1) niezależnych sklepów tworzy największy w Polsce kanał handlu detalicznego, ale zaledwie 15% dużych dostawców ma dla niego równie dobre oferty jak dla dyskontów. Kto dziś sprawiedliwie traktuje lokalne sklepy, pokazują najnowsze wyniki rankingu Równi w Biznesie, przygotowanego przez Grupę Eurocash i Polską Izbę Handlu.

Maj 2021
Zmiana wartości sprzedaży

mdm

05-2021 vs. 04-2021

rdr

05-2021 vs. 05-2020

Sklepy małoformatowe do 300 m2 5,6% -2,1%

Supermarkety 301-2500 m2

(z wyłączeniem dyskontów)

-7,3% 1,5%

Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe.

CMR (cmr.com.pl) jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w analizach danych transakcyjnych pozyskiwanych drogą elektroniczną z kas fiskalnych zainstalowanych w sklepach spożywczych. Przez ostatnie 12 lat zbudowaliśmy reprezentatywną próbę kilku tysięcy sklepów, z których otrzymujemy informacje o każdej pojedynczej transakcji. Dane z próby są odpowiednio ważone tak, aby odzwierciedlały liczebność i strukturę populacji sklepów spożywczych w Polsce. Próba obejmuje sklepy niezależne, spółdzielcze, franczyzowe, a także sklepy należące do zorganizowanych sieci scentralizowanych. Badaniem objęte są zarówno sklepy małoformatowe do 300 m2, supermarkety 301-2500 m2, jak też kioski i saloniki prasowe.

Polska Izba Handlu już od początku 2020 roku wskazuje na konieczność wprowadzenia rozwiązań w przepisach dotyczących VAT w taki sposób, aby zapewnić organizacjom pożytku publicznego możliwość korzystania z niesprzedanych produktów przemysłowych, które otrzymywałyby od producentów czy sieci handlowych w formie darowizn. Na przeszkodzie wdrożeniu takich rozwiązań dla potrzebujących oraz kreowaniu gospodarki bliższej obiegowi zamkniętemu stoją w naszym kraju przepisy dotyczące VAT od darowizn. O ile udało się wprowadzić - w tym zakresie korzystne - rozwiązania w zakresie darowizn produktów żywnościowych, o tyle darowizny produktów przemysłowych dla organizacji pożytku publicznego czekają dopiero na zwolnienie z VAT.

Znajdź nas na Twitterze

logo franczyza kodeks

bryt napis

Targi Polagra

4-6 października 2021

Polagra2021

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

BT

Bezpieczeństwo - kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2