Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Andrzej Ludek - Prezydent Rady

Anna Tylkowska - Sekretarz Rady

Wojciech Kruszewski - Wiceprezydent Rady

 Ludmiła Helman-Lewińska - Członek Rady

Paweł Pankiewicz - Członek Rady

         Krzysztof Tokarz - Członek Rady
Jan Jurkiewicz - Członek Rady

     Maciej Czajkowski - Członek Rady

Jacek Owczarek - Członek Rady

     

Premium Real Estate Summit

28 maja2019

Warszawa

400x300 pres

Targi ReDI 2019

29-30 maja 2019

Warszawa

ReDI2019

Polagra Food

30 września - 3 października 2019

Poznań

Polagra baner400x300