Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Andrzej Ludek - Prezydent Rady

Anna Tylkowska - Sekretarz Rady

Wojciech Kruszewski - Wiceprezydent Rady

 Ludmiła Helman-Lewińska - Członek Rady

Paweł Pankiewicz - Członek Rady

         Krzysztof Tokarz - Członek Rady
Jan Jurkiewicz - Członek Rady

     Maciej Czajkowski - Członek Rady

Jacek Owczarek - Członek Rady

     

Konferencja Quo Vadis Szkolenia

22 lutego 2109

Warszawa

QuoVadis400x300 02 2

Kongres Mięsny

28 lutego 2018

Warszawa

logotyp KM 2019 RGB 400x300