Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Andrzej Ludek - Prezydent Rady

Anna Tylkowska - Sekretarz Rady

Wojciech Kruszewski - Wiceprezydent Rady

Romuald Gulczyński - Wiceprezydent Rady

Paweł Pankiewicz - Członek Rady

       Ludmiła Helman-Lewińska - Członek Rady
Jan Jurkiewicz - Członek Rady

       Krzysztof Tokarz - Członek Rady

Jacek Owczarek - Członek Rady

      Maciej Czajkowski - Członek Rady

Targi PRCH ReDI 2018

6-7 czerwca

Warszawa

banner1redipih

Premium RE Summit

11 czerwca 2018

 Warszawa

premi

Targi Producentów Marek Własnych i Produktów Naturalnych PL SHOW

18-19 września 2018

Lublin

pls18 400X300px

XI Fresh Market

27 września 2018

Ożarów Mazowiecki