Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

INFORMACJA PRASOWA

z dnia 12-03-2012

www.pih.org.pl

W ciągu ostatnich lat mamy do czynienia z szybkim rozwojem obiektów handlowych o charakterze sieciowym, zarówno w formie tzw. miękkiej, jak i twardej franczyzy. Zasadniczym czynnikiem decydującym o wzroście tego typu powiązań jest wartość marki, często nadal niedocenianej przez właścicieli pojedynczych sklepów, a jednak mającej niebagatelny wpływ na sukces w tej dziedzinie działalności.

W związku z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów w stosunku do jakości nabywanych produktów, oraz rozwojem przywiązania do konkretnych marek własnych konkurencja cenowa stopniowo przestaje być decydującą składową ogólnej konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych. Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów jest rozwój nowych inicjatyw biznesowych stawiających na czynnik marki jako podstawę rozwoju. Kupcy handlu tradycyjnego w naszym kraju coraz lepiej orientują się w tej problematyce, często jednak brakuje im możliwości do budowy marek własnych i inwestycji na większą skalę w tym zakresie. Niewątpliwie jednak stajemy wobec transformacji, jaka zachodzi w sektorze handlu detalicznego, szczególnie w branży FMCG w naszym kraju.

Jako podmiot samorządu gospodarczego zrzeszamy i reprezentujemy kilkadziesiąt tysięcy podmiotów polskiego handlu detalicznego i dystrybucji. Naszą misją jest budowanie tożsamości polskiego kupiectwa i wspieranie rozwoju nowoczesnego handlu z tradycjami. Mając dostęp do szerokiego środowiska biznesowego oraz współpracując z doświadczonymi ekspertami na bieżąco śledzimy rozwój rynku i pojawianie się pomysłów, które otwierają nowe możliwości dla naszego sektora. Stąd między innymi nasze szczere zainteresowanie inicjatywą Czerwonej Torebki, która zdaje się być bardzo interesującą odpowiedzią na potrzeby rozwoju małego i średniego handlu w Polsce.

Czerwona Torebka to nowatorski koncept, który tworzy platformę dla rozwoju małego i średniego handlu detalicznego i usług, szczególnie w małych i średnich miejscowościach, w których brakuje miejsca na wielkoformatowe obiekty handlowe. Ideą przewodnią jest udostępnienie atrakcyjnej lokalizacji i nowoczesnego zaplecza technicznego i infrastruktury, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy zarówno małego, jak i średniego handlu i usług. Podobne rozwiązania zastosowane w Stanach Zjednoczonych stały się doskonałym czynnikiem wzrostu i ewolucji małego formatu handlu, z zachowaniem jego unikalnej tożsamości.

W naszym odczuciu platforma działająca na zasadzie odrębnych, niezależnych podmiotów zgromadzonych w nowoczesnym obiekcie, w którym konsument w jednym miejscu wygodnie dokona zakupów dobrych jakościowo, świeżych produktów jest niewątpliwie dużą szansą na pobudzenie rozwoju sektora, szczególnie podmiotów o bogatej tradycji i wyrobionej marce lokalnej, które borykają się z problemami dotyczącymi niekorzystnej lokalizacji i utrudnionego dostępu do rynku. Gratulujemy pomysłodawcom i będziemy z uwagą przyglądać się dalszemu progresowi tej inicjatywy.

Patrząc perspektywicznie rozwój handlu detalicznego w Polsce w najbliższych latach zależeć będzie od wielu czynników, jednak według naszej oceny dla dobra naszej gospodarki konieczne wydaje się współdziałanie środowisk branżowych i administracji państwowej na rzecz utrzymania zrównoważonej struktury różnorodnych formatów i rozwiązań biznesowych. Warto wspomnieć że to właśnie dywersyfikacja w tym zakresie stała się jednym z decydujących czynników ograniczających wpływ światowego kryzysu na naszą stabilność i rentowność polskiej gospodarki. Podstawowym kierunkiem wydaje się być jednak ustawiczne dążenie do nowoczesności, rozwój nowych technologii, edukacja i budowanie tożsamości marki, w tym marek własnych produktów.

Polska w skali Europy jest krajem o jednym z największych udziałów handlu małoformatowego i tradycyjnego, zauważalna jest jednak tendencja spadkowa w tej kategorii. Celem zachowania unikatowej struktury sektora handlu, a tym samym jego stabilności konieczna jest paradoksalnie jego transformacja, która zależeć będzie nie tylko od czynników gospodarczych i nowych rozwiązań legislacyjnych, lecz również od otwartości poszczególnych przedsiębiorców na zmiany i nowoczesne rozwiązania.

W nawiązaniu do kolejnego w ostatnim czasie doniesienia o niewykrytym od wielu lat procederze wprowadzania do produkcji i obrotu żywnością składników niebezpiecznych dla zdrowia, Polska Izba Handlu wyraziła swój niepokój i przypomniała wcześniejsze stanowisko nt. poparcia planów utworzenia centralnej inspekcji ds. bezpieczeństwa żywności (link).

Stanowisko Polskiej Izby Handlu ws. "Afery solnej" z 28-02-2012 r.

W związku z aktualnymi doniesieniami mediów dotyczącymi wykorzystania soli odpadowej do produkcji wyrobów spożywczych Polska Izba Handlu wyraża swoje zaniepokojenie stanem kontroli żywności w naszym kraju. Proceder ten zgodnie z ustaleniami TVN24 mógł trwać od kilku lat, co budzi głęboki niepokój w stosunku do jakości kontroli bezpieczeństwa produktów spożywczych, których te odpady były składnikiem.

Afera_solna

Stanowisko Polskiej Izby Handlu dotyczące orzeczenia Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie: firma Strunobet-Migacz – gmina Włoszczowa.

Stanowisko Polskiej Izby Handlu

Stanowisko Komitetu Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczejws. projektu obniżenia opłat interchange

Komitet_Handlu_stanowisko_ws_intechange_20-02-2012Komitet Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczej - podstawowa reprezentacja środowiska handluw Polsce, spotkał się w dniu 13 lutego br. z przedstawicielami Departamentu Systemu Płatniczego NarodowegoBanku Polskiego.

Podczas spotkania omówiono dotychczasowy przebieg prac Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchangeprzy Radzie ds. Systemu Płatniczego, organie opiniodawczo-doradczym przy Zarządzie Narodowego BankuPolskiego. W trakcie posiedzenia członkowie Komitetu Handlu (PIH, POHiD, PFPŻ, IBRKK, ZRP) wysłuchaliprezentacji ekspertów NBP na temat problematyki opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatnościkartowych w Polsce.

Pełna treść stanowiska - kliknij obraz.

Premium Real Estate Summit

28 maja2019

Warszawa

400x300 pres

Targi ReDI 2019

29-30 maja 2019

Warszawa

ReDI2019

Polagra Food

30 września - 3 października 2019

Poznań

Polagra baner400x300