Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Organizacje zrzeszające podmioty zajmujące się handlem i usługami złożyły w kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego pismo z prośbą o reaktywowanie Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Rada Konsultacyjna została powołana po utworzeniu Departamentu Handlu i Usług w Ministerstwie Gospodarki w 2011 roku, i działała w latach 2012 – 2015. Zrzeszała organizacje reprezentujące środowiska handlu i usług w naszym kraju. Była platformą wymiany opinii na temat kluczowych dla branży handlowej kwestii, była też istotnym merytorycznym partnerem dla resortu, dysponowała bieżącą wiedzą o handlu w Polsce oraz o trendach i tendencjach rynkowych.

Przedstawioną jesienią 2016 przez Ministerstwo Rozwoju decyzję o likwidacji Rady Konsultacyjnej przyjęto z rozczarowaniem ponieważ była to jedyna w kraju organizacja, która reprezentowała interesy całego środowiska handlu i usług. Podmioty działające w szeroko pojętej branży handlowej oraz usług, których troską jest dobro tego sektora, widzą istotną potrzebę współdziałania z Rządem, a szczególnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, w celu wypracowania wspólnych inicjatyw zmierzających do efektywnego rozwoju branży, a w konsekwencji całej polskiej gospodarki. Branże mają nadzieję, że Premier przychylnie odniesie się do inicjatywy reaktywowania Rady Konsultacyjnej, która ma na względzie przede wszystkim rozwój naszego kraju.

Organizacje, które podpisały się pod wnioskiem, o reaktywowanie Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług:

Instytut Badania Rynku Konsumpcji i Koniunktur

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa

Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNIBUD

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości

Polish Vodka Association

Polska Federacja Producentów Żywności

Polska Izba Handlu

Polska Izba Paliw Płynnych

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

          Polska Rada Centrów Handlowych

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

       Związek Rzemiosła Polskiego

 

 

Webinarium o e-Sprawozdania Finansowych spółek za 2018 r.

29 stycznia i 5 lutego

banner webinarium 400x300

Konferencja Quo Vadis Szkolenia

22 lutego 2109

Warszawa

QuoVadis400x300 02 2

Kongres Mięsny

28 lutego 2018

Warszawa

logotyp KM 2019 RGB 400x300

Targi Warsaw Pack

5 - 7 marca 2019

Warszawa

PACK AD 400x300

Bellavita Expo

7-9 marca 2019

Warszawa

banner ChamberOfCommercePoland 300x400