Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

11 września br, odbyło się w siedzibie KIG spotkanie informacyjne Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA : „Certyfikaty AEO – bezpieczeństwo w handlu międzynarodowym i uproszczenia procedur celnych”.

Na spotkaniu pani Marzena Walczak – inspektor celny, koordynator ds. AEO w Izbie Celnej w Warszawie przedstawiła niezbędne informacje dotyczące sposobu uzyskania certyfikatów Upoważnionego Przedsiębiorcy, wymagań jakie muszą być spełnione przez wnioskującego o przyznanie statusu AEO oraz korzyści wynikających z posiadania certyfikatów, takie jak:

  • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych
  • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie kontroli poza kolejnością
  • wybór miejsca przeprowadzenia kontroli – na wniosek upoważnionego przedsiębiorcy po uzgodnieniu z organem celnym
  • możliwość składania mniejszej ilości danych na potrzeby przywozowej /wywozowej deklaracji skróconej
  • uprzednie powiadomienie o wytypowaniu przesyłki do kontroli
  • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń
  • priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych
  • priorytetowa obsługa wszelkich wniosków
  • specjalne miejsca obsługi dla Upoważnionego Przedsiębiorcy
  • nie żądanie składania zabezpieczenia.

Zainteresowane firmy i przedsiębiorców zapraszamy na stronę Izby Celnej w Warszawie:

AEO:
http://bip.warszawa.ic.gov.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=84&Itemid=606

SG Izby:
http://bip.warszawa.ic.gov.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=419

Służba Celna:
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2

Polska Izbę Handlu reprezentowała na spotkaniu p. Iwona Rowińska.

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 59 (12/2018)

bryt napis

Konferencja Quo Vadis Szkolenia

22 lutego 2109

Warszawa

QuoVadis400x300 02 2

Kongres Mięsny

28 lutego 2018

Warszawa

logotyp KM 2019 RGB 400x300