Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

10 września br. w hotelu „Mariott” w Warszawie odbyło się spotkanie Polskiej Izby Handlu z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji. Spotkanie miało charakter roboczy i poświęcone było:

  • sprawom wzajemnej współpracy w ramach parlamentu,
  • uzgodnieniom POHID i PIH dotyczącym ustawowych zapisów infrastruktury handlu.

W spotkaniu uczestniczyli;

Renata Juszkiewicz – Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji,
Andrzej Faliński – Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji,
Waldemar Nowakowski – Prezes Polskiej Organizacji Handlu.

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 59 (12/2018)

bryt napis

Konferencja Quo Vadis Szkolenia

22 lutego 2109

Warszawa

QuoVadis400x300 02 2

Kongres Mięsny

28 lutego 2018

Warszawa

logotyp KM 2019 RGB 400x300