Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

9 czerwca br. odbyła się w Warszawie w budynku parlamentu konferencja poświęcona warunkom rozwoju rynku. Należy podkreślić fakt, że zgromadziła przedstawicieli głównych sieci handlowych: od korporacji międzynarodowych (TESCO Polska) po Polską Sieć Handlową Lewiatan. Jest to sygnał dla Izby Legislacyjnej jak i dla rządu, że o zmianie warunków rozwoju rynku wszystkie sieci mówią już jednym głosem.

A oto zestaw referatów i kierunki proponowanych zmian ustawowych: Andrzej Wojciechowicz prezes BOMI S.A. - uzyskiwanie zezwoleń inwestycyjnych; Andrzej Prałat dyr. gen. INTERMARCHE – zmiana art. 15 ustawy o nieuczciwej konkurencji. Wojciech Kruszewski prezes LEWIATANA i Czesław Grzesiak z TESCO – wykluczenie uznaniowości w podejmowaniu decyzji przez urzędników, oraz wysokie opodatkowanie pracodawców: na 100 złotych każdy pracodawca musi odprowadzać 70 złotych składek i podatków aż do 9 podmiotów. Jan Rakowski mówił natomiast - co ważne jest nie tylko dzisiaj w warunkach kryzysu finansowego – o prawie przedsiębiorców do jawnego procesu sądowego z tytułu zalegania z wierzytelnościami a nie jak obecnie do tzw. „bankowego tytułu egzekucyjnego”.

Sprawy te są znane od lat w środowisku oraz w parlamencie i partiach politycznych. Konferencja wzmocniła siłę argumentów na rzecz zmian: od pokazania niezrozumiałego braku planów przestrzennego zagospodarowania co uniemożliwia planowanie miast, planowanie gospodarcze i nowoczesną politykę ekologiczną, przez brak jasnego i równego prawa dla wszystkich podmiotów gospodarczych co skutkuje szarą strefą i stagnacją gospodarczą, aż po zmianę przepisów o kosztach pracy niewygodnych i dla pracodawcy i dla pracowników.

Warto na koniec wydobyć pewien nowy akcent: o braku trwałych instytucji edukacyjnych dla handlu mówił Pedro Martinho z EUROCASH S.A. Jego postulat związania szkolnictwa zawodowego z potrzebami handlu jest jak najbardziej racjonalny.

Polską Izbę Handlu reprezentowała na konferencji p. Ludmiła Helman – wiceprezes Zarządu.

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 59 (12/2018)

bryt napis

Konferencja Quo Vadis Szkolenia

22 lutego 2109

Warszawa

QuoVadis400x300 02 2

Kongres Mięsny

28 lutego 2018

Warszawa

logotyp KM 2019 RGB 400x300