Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!, prowadzony od 1998 roku, opiera się na partnerstwie organizacji i firm, które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępowi nieletnich do wyrobów tytoniowych. Cel ten realizowany jest przez promowanie przepisów prawa dotyczących m.in. zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim oraz prawa sprzedawców do żądania dokumentów potwierdzających pełnoletność. W 2004 roku z inicjatywy Programu STOP18! wszedł w życie przepis uprawniający sprzedawców do legitymowania młodo wyglądających klientów, którzy proszą o wyroby tytoniowe. To jeden z wielkich sukcesów STOP18!
Głównym zadaniem tegorocznej, XI edycji Programu STOP18! będzie znalezienie nowych sposobów na poprawienie nadzoru nad sprzedażą wyrobów tytoniowych. Według najnowszych badań, w Polsce zaledwie co czwarty sprzedawca odmawia sprzedaży papierosów osobie nieletniej. Kulminacją XI edycji akcji będzie II Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży, zaplanowany na 11 września 2008 r. Jesienią, wzorem lat ubiegłych, zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie „Tajemniczy Klient”, które określa poziom przestrzegania prawa, zakazującego sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim.

Program STOP18! w ciągu ostatnich dwóch lat przeszedł ewolucję z akcji o zasięgu regionalnym w silny, ogólnopolski program społeczny, który walczy z dostępem nieletnich do wyrobów tytoniowych. Jeszcze w 2006 roku w Dniu Odpowiedzialnej Sprzedaży uczestniczyło 7 samorządów. W tym roku do udziału w programie zgłosiło się już niemal 250 gmin oraz jednostek straży miejskiej i drużyn harcerskich ZHP (dane z lipca 2008). Duża w tym zasługa parlamentarzystów, którzy po raz pierwszy w historii programu włączyli się w budowanie koalicji przeciw łamaniu zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim.

Więcej informacji na temat Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży, włącznie z materiałami edukacyjnymi, można znaleźć na stronie internetowej www.stop18.pl.

Koalicję Partnerów Programu STOP18! tworzą:
Polska Izba Handlu
, Philip Morris Polska, Ruch, Kolporter, E.Leclerc, Real, Tesco, Żabka i WSS Społem Praga Południe, PKN Orlen i Shell, Stowarzyszenie „U Siemachy”, Komitet na rzecz Dzieci w Polsce „KONARD”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Unia Polskich Sieci Detalicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Program STOP18! wspierają Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 57 (7/2018)

bryt napis

Cykl konferencji Ministerstwa Finansów dla przedsiębiorców

MPP Bezpieczna Transakcja

Targi Retail Show 2018

14 - 15 listopada 2018

Warszawa

RS2018 400x300px

 

Kongres Słodycze i Przekąski

15 listopada 2018

Warszawa

slodycze wh

Targi Expo Opakowania

21-22 listopada 2018

Sosnowiec

expoopakowania2018 400x300

Warsztaty Międzynarodowe Kontrakty Handlowe

Warszawa

28-29 listopada 2018

MKH baner 400x300