Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Od 14 do 28 kwietnia 2008 r. Krajowy Rejestr Długów już po raz czwarty organizuje kampanię społeczną „Wielkie Wiosenne Sprzątanie Długów”. Przedsiębiorcy, którzy w jej trakcie podpiszą umowę z KRD, będą mogli do 30 czerwca 2008 r. bezpłatnie umieścić w rejestrze dowolną liczbę swoich dłużników.

Kampania skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które są najbardziej narażone na utratę płynności finansowej z powodu niesolidnych kontrahentów. Jak wynika z danych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zatory płatnicze pozostają jedną z największych barier rozwoju tego sektora. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny – zarówno w jej trakcie, jak i po jej zakończeniu.

Wiosna – czas rozliczeń
Wybór drugiej połowy kwietnia jako terminu „Wielkiego Wiosennego Sprzątania Długów” odpowiada na potrzeby przedsiębiorców, którzy o rozmiarze strat, jakie ponoszą z powodu niesolidnych kontrahentów, najdotkliwiej przekonują się właśnie wiosną. W marcu spółki prawa handlowego kończą pisanie bilansów za poprzedni rok, w których muszą wykazać także niezapłacone należności. Natomiast w kwietniu rozliczają się z fiskusem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i do końca tego miesiąca muszą zapłacić podatek za ubiegły rok, także od tych wystawionych faktur, za które dotychczas nie dostały pieniędzy.

Wystarczy faktura lub rachunek
Dopisanie niesolidnego płatnika do Krajowego Rejestru Długów to z jednej strony tania i skuteczna alternatywa dla postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej, zaś z drugiej – szansa na odzyskanie nawet tych przeterminowanych należności, których nie można już dochodzić przed sądem ze względu na przedawnienie. Aby umieścić dłużnika w KRD, nie jest wymagany wyrok sądowy – wystarczy przeterminowana o co najmniej 60 dni faktura lub rachunek. Wysokość długu (wraz z odsetkami od nieterminowej zapłaty) musi wynosić przynajmniej 500 zł brutto, gdy dłużnikiem jest firma, oraz 200 zł brutto, jeśli z płatnością zalega osoba fizyczna. Z badań przeprowadzonych przez KRD na reprezentatywnej grupie firm korzystających z rejestru wynika, że aż 58% niesolidnych płatników spłaca dług już po ostrzeżeniu o możliwości dopisania do KRD.

Utrudnienia na DŁUGI czas
Kolejne 27% reguluje należności po znalezieniu się w KRD, gdy przekona się o tym, jak dotkliwa jest obecność w bazie dłużników. Korzystają z niej m.in. banki, firmy leasingowe i factoringowe, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy Internetu, zakłady energetyczne i gazownicze, wynajmujący biura i magazyny – wpis do KRD oznacza więc np. pozbawienie możliwości otrzymania kredytu, kupna telefonu, wynajęcia lokalu czy podpisania umowy na dostawę energii. Obecność w rejestrze niesolidnych płatników utrudnia nie tylko bieżącą działalność, ale i rozwój – potencjalni kontrahenci często nie podejmują współpracy z osobami lub firmami wpisanymi do KRD albo żądają od nich wysokich zaliczek, płatności gotówką lub innych zabezpieczeń. Dane dłużnika trafiają do KRD aż na 10 lat, chyba że zobowiązanie zostanie uregulowane wcześniej.

Jak wziąć udział w Wielkim Wiosennym Sprzątaniu Długów?
Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do kampanii od 14 do 28 kwietnia 2008 r. poprzez infolinię (071 78 50 080) lub formularz kontaktowy na stronie www.krd.pl.

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 59 (12/2018)

bryt napis

Webinarium o e-Sprawozdania Finansowych spółek za 2018 r.

29 stycznia i 5 lutego

banner webinarium 400x300

Konferencja Quo Vadis Szkolenia

22 lutego 2109

Warszawa

QuoVadis400x300 02 2

Kongres Mięsny

28 lutego 2018

Warszawa

logotyp KM 2019 RGB 400x300

Targi Warsaw Pack

5 - 7 marca 2019

Warszawa

PACK AD 400x300

Bellavita Expo

7-9 marca 2019

Warszawa

banner ChamberOfCommercePoland 300x400