Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Z inicjatywy organizacji kupieckich i posła Adama Abramowicza w dniu 19 lutego br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja "Przyszłość handlu w Polsce", zorganizowana przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji wzięli udział wybitni eksperci ze świata ekonomii zarówno z Polski jak i ze świata m.in.:

dr inż. Jan Rakowski - prezes Zarządu Kongregacji Przemysłowo - Handlowej, który mówił o polskim handlu na tle krajów świata oraz o regulacjach powstawania obiektów wielkopowierzchniowych w kraju i na świecie

prof. dr hab. Witold Kieżun - jeden z najwybitniejszych polskich teoretyków zarządzania, który mówił o polskim handlu w kontekście wolnego rynku

prof. Mira Creech Modelska z USA - niekwestionowany autorytet w dziedzinie lokalnych rynków pracy, która przedstawiła rolę hipermarketów i ich wpływ na rynek pracy

dr Grzegorz Makowski - specjalista do spraw zachowań konsumenckich, który mówił na temat: hipermarkety a zachowania konsumenckie.

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEGO HANDLU

Organizatorami Konferencji były między innymi:
- KONGREGACJA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
- POLSKA IZBA HANDLU
- NACZLNA RADA HANDLU i USŁUG

W Konferencji uczestniczyło około 400 delegatów-przedstawicieli środowisk kupieckich całego kraju gości przywitał Grzegorz Tobiszewski wiceprzewodniczący KP PiS, a Konferencję prowadził dr Jan Rakowski Prezes KP-H. Zebrani wysłuchali wystąpień m.in. Prezesa PiS -Jarosława Kaczyńskiego oraz Przewodniczącego KP PiS - Przemysława Gosiewskiego. Na Konferencji swoje stanowisko wobec perspektyw rozwoju polskiego handlu przedstawił Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Stanowisko Klubu PiS w swoim wystąpieniu przedstawił Przemysław Gosiewski.

Opinie i prognozy środowisk naukowych przedstawili między innymi:

- dr inż. Jan Rakowski
Życiorys
Ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z nauk o zarządzaniu praca pt. "Małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe w okresie transformacji polskiej gospodarki";


 • Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i prasowych w zakresie modernizacji polskiego handlu, poprawy jego konkurencyjności na rynku, w tym autor pozycji książkowej "Handel w Polsce w latach 1989-2001";
 • Autor projektów ustaw dotyczących sektora handlu, między innymi o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, ograniczeniu czasu pracy handlu w dni wolne od pracy, czy też nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Organizator debaty przedstawicieli handlu i przetwórstwa rolno-spożywczego, poświęconej "wzmocnieniu polskiego sektora przetwórstwa rolno-spożywczego i handlu na zintegrowanym rynku europejskim", Warszawa 26 maja 2003r;
 • Organizator Kongresu Gospodarki Polskiej cz. I i cz. II - dotyczącego niezależnej oceny transformacji polskiej gospodarki, z uczestnictwem wicepremiera, Marszałka Sejmu RP i wielu parlamentarzystów zajmujących się w Sejmie sprawami gospodarczymi- 4 czerwiec 2004 i 18 październik 2004r;
 • Dyrektor Centrum Szkoleniowego przy Kongregacji Przemysłowo-Handlowej;
 • Kanclerz Kapituły Nagrody Syzyfa Roku.


- prof. dr hab. Witold Kieżun
Życiorys:
Jeden z najwybitniejszych polskich teoretyków zarządzania, przedstawiciel Polskiej Szkoły Prakseologicznej. Uczeń prof. Tadeusza Kotarbińskiego i Jana Zieleniewskiego.


 • Przewodniczący Rady Fundacji Lus et Lex. Profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 • Wykładał na Temple University w Filadelfii i na Uniwersytecie w Montrealu.
 • Pracował w Burundii (Afryka Śr.) z ramienia ONZ, a później z ramienia Rządu Kanady. Utworzył w Burundii nowoczesną administrację.
 • Autor setek publikacji ekonomicznych cenionych na całym świecie.

- prof. Mirosława Creech-Modelska (wykład)
Życiorys:
Ukończyła studia doktoranckiej z dziedziny Socjologii Pracy, pod naukowym kierownictwem Prof. Salomey Kowalewskiej, w PAN, Zakład Socjologii Pracy. Następnie kontynuowała studia w Londynie (język), na Uniwersytecie w Sztokholmie (prof. Torsten Hausen) oraz na Washington University w Stanach Zjednoczonych (dlatego też uważa się za osobę reprezentującą Polonię Amerykańską generacji przed-Solidarnościowej);

 • Od drugiej połowy lat 70-tych mieszka i pracuje w USA. 17 lat była wykładowcą na Uniwersytecie Georgetown w Washington D.C. (między innymi prowadziła zajęcia z Kultury Biznesu, w byłych krajach "command economy");
 • Była konsultantem: IMF, Banku Światowego, IFC (prowadziła projekty na wejście Polski do IMF i Banku Światowego - konsultacje, tłumaczenia dokumentów państwowych). Prowadziła szkolenia ekspertów Banku Światowego wyjeżdżających na misje do Polski, Rosji, Bułgarii i Gruzji. Uczestniczyła osobiście w misjach gospodarczych w Bułgarii i Rosji, w charakterze doradcy i konsultanta;
 • Jej olbrzymie doświadczenie zostało zauważone przez Ministerstwo Pracy Stanów Zjednoczonych, które zaangażowało ją jako analityka i konsultanta; była doradcą Minister Pracy Mrs. Dole (żona Republikańskiego, zasłużonego i cenionego, Senatora Dole);
 • Prowadziła doradztwo biznesowe dla firm amerykańskich zainteresowanych inwestycjami w Polsce. Była osobą, która przywiozła do Polski ofertę założenia telefonu komórkowego (Global Communications) oraz gazyfikacji opon (Stomil). Angażowała się również w podobne prace na terenie innych krajów, m.in. w Rosji (NieftieGaz), w Azerbejdżanie (NieftieGaz), w Gruzji (wino, wody mineralne, owoce suszone), w Uzbekistanie ( tekstylia - dywany, bawełna);
 • Pracowała również na kontraktach dla US AID, głównie w Republikach ex-Soviet Union, w Rosji oraz w Średniej Azji;
 • Jej pierwszą pracą w Białym Domu była praca dla Prezydenta Jimmy`ego Cartera, ostatnia zaś dla Prezydenta Georg`a Bush`a (ojca).
 • Mając tak wielkie doświadczenie, jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie lokalnych rynków pracy. Dzisiejsze wystąpienie w Sali Kolumnowej Sejmu traktuje jako obowiązek wobec Ojczyzny, chce ostrzec posłów i senatorów przed zagrożeniem dla rynku pracy jakie niosą globalne sieci handlowe.


- dr Grzegorz Makowski
Życiorys:
Specjalista do spraw zachowań konsumenckich. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji , Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, rozprawa doktorska pt. "Zjawisko korupcji w perspektywie socjologii problemów społecznych. Ujęcie konstruktywistyczne.";

 • Wykładowca, autor zajęć o kulturze konsumpcyjnej w Collegium Civitas;
 • Ekspert, koordynator projektów, specjalista ds. monitoringu prawa dot. Organizacji pozarządowych;
 • Autor książki "Świątynie konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego";
 • Autor tekstów popularno-naukowych i specjalistycznych dla dzienników, prasy opiniotwórczej i pozarządowej;
 • Badania marketingowe dla Galerii Mokotów i HBO Polska.Wysłuchano wystąpień zaproszonych Prezydentów miast. Odczytano List Prezydenta Wrocławia. Wysłuchano przedstawicieli organizacji polskiego handlu:
- Waldemara Nowakowskiego - Prezydenta Rady Polskiej Izby Handlu
- Andrzeja Falińskiego - Sekretarza Generalnego Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
- Tadeusza Sławika - Wiceprezesa Zarządu Kongregacji Przemysłowo-Handlowej
- Alfreda Bujara - Związek Zawodowy ,,Solidarność"
- Romana Derę - Prezesa Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Konferencję podsumowano i zakończono podjęciem wspólnej Rezolucji.

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 61 (04/2019)

bryt napis

Targi ReDI 2019

29-30 maja 2019

Warszawa

ReDI2019

Polagra Food

30 września - 3 października 2019

Poznań

Polagra baner400x300

Targi ExpoOPAKOWANIA 2019

20-21 listopada 2019

Sosnowiec

opakowania 400x300px