Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

W dniu 23 listopada odbyła się Gala 10-lecia Polskiej Izby Handlu.

W Gali udział wzięli przedstawiciele sieci handlowych zrzeszonych w Izbie, organizacje współpracujące z Izbą, reprezentanci instytucji państwowych oraz przedstawiciele świata biznesu. Honorowy Patronat nad Galą 10-lecia Polskiej Izby Handlu objął Minister Gospodarki.


Podczas Gali odbyła się akcja charytatywna zorganizowana wspólnie w biurem Miss Polonii. Fundusze zebrane tego wieczoru przekazane zostaną na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim. Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim istnieje od stycznia 2006 roku. Dom znalazło w nim 9 dzieci w wieku od 2 lat do 15, z czego 5 to dzieci w różnym stopniu niepełnosprawne.


Podczas Gali wręczono statuetki Polski Kupiec. Celem konkursu było uhonorowanie najlepszych polskich organizacji kupieckich lub kupców za ich rzetelny wkład w rozwój polskiego handlu. Kapituła przyznała 25 statuetek.

Laureaci statuetek Polski Kupiec:

Pan Alfred Bujara - przewodniczący Związków Zawodowych Solidarność w handlu wielkopowierzchniowym, otrzymał statuetkę Polski Kupiec za wspólny lobbing z organizacjami kupieckimi na rzecz wolnych od handlu świąt i niedziel.

Bank PKO Bank Polski S.A. - kapituła nagrodziła Bank za wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na rynku wewnętrznym. W imieniu Banku statuetkę odebrali Pani Aldona Michalak -Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski S.A. oraz Pan Leszek Gałecki - Dyrektor Regionalnego Oddziału Detalicznego Banku PKO BP S.A.

Pan Roman Dera - Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług otrzymał statuetkę za wspólne z innymi organizacjami kupieckimi działania na rzecz regulacji prawnych dotyczących rynku wewnętrznego. W imieniu Pana Prezesa nagrodę odebrał Pan Tomasz Uchman - Dyrektor Generalny Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

Pani Elżbieta Dmowska-Mędrzycka - właścicielka i Prezesa Zarządu Agencji MediaDem, otrzymała statuetkę za wieloletnią współpracę z polskimi organizacjami handlowymi, za organizację od pięciu lat Dwóch Dni dla Dystrybucji na Polagrze oraz za organizację kongresów kupiectwa polskiego.

Pani Helena Gontarz - Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Kielcach, największej polskiej firmy handlowej w regionie świętokrzyskim, a także Członka Rady Polskiej Izby Handlu. Statuetkę przyznano za stworzenie w sieci sklepów unikatowej oferty pod hasłem „Wybieraj lepsze”, promującej polskie produkty wytwarzane według tradycyjnych receptur i z naturalnych składników, a także za wprowadzanie w sklepach pierwszych na rynku toreb ekologicznych wielokrotnego użytku.

Pan Marian Jabłoński - Właściciel firmy DAK, pełnomocnik regionalny Polskiej Izby Handlu, otrzymał statuetkę za regionalne działania na rzecz środowiska kupieckiego na terenie województwa Dolnośląskiego.

Pan Marek Jurek marszałek Sejmu V kadencji, otrzymał statuetkę Polskiego Kupca za wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w regulacjach prawnych rynku wewnętrznego. Pana Jan Jurkiewicz - Prezes Zarządu sieci Jedynka oraz Pełnomocnik Polskiej Izby Handlu na Ukrainę, Albanię i województwo podkarpackie, otrzymał statuetkę za działania na rzecz rozwoju polskich środowisk kupieckich na Podkarpaciu i za granicą.

Pan Karol Karolak - Vice Prezes Zarządu Łódzkiego Rynku Hurtowego Zjazdowa S.A., statuetkę Polskiego Kupca otrzymał za integrację i zaangażowanie w rozwój łódzkiego środowiska kupieckiego oraz za tworzenie nowoczesnych form dystrybucji w ramach rynków hurtowych.

Pan Artur Kawa - Prezes Zarządu Emperia S.A. otrzymał statuetkę Polskiego Kupca za integrację kapitałową polskich firm handlowych, hurtowych oraz detalicznych w ramach holdingu Emperia.

Pan Wojciech Kruszewski - Prezes Zarządu Lewiatan Holding oraz Wiceprezydent Polskiej Izby Handlu, otrzymał statuetkę za wieloletnie działania integracyjne na rzecz polskich firm hurtowych, a także detalicznych.

Pan Piotr Laskowski - Vice Prezes Zarządu Emperia S.A., otrzymał statuetkę Polskiego Kupca za promowanie dobrych praktyk kupieckich na polskim rynku, za integrację firm hurtowych oraz detalicznych w ramach grupy kapitałowej BOS i holdingu Emperia.

Pan Andrzej Lewiński - Honorowy Prezes Zarządu oraz współzałożyciel Polskiej Izby Handlu, otrzymał statuetkę za dziewięcioletnie działania na rzecz rozwoju polskich firm handlowych, promowanie polskich środowisk kupieckich w kraju i za granicą oraz za postawę społeczną.

Pan Jacek Niemczyk - Prezes Zarządu Lewiatan Małopolska otrzymał statuetkę Polskiego Kupca za integrację środowisk kupieckich w Małopolsce.

Pan Waldemar Nowakowski - Prezydent Rady Polskiej Izby Handlu, poseł na sejm V kadencji, ojciec Lewiatana. Otrzymał statuetkę, za wieloletnią integrację środowisk kupieckich, wielką charyzmę, konsekwencje oraz za pierwszą w historii regulację ustawową rynku polskiego, a także za aktywność w działaniach społecznych.

Pan Tomasza Plebanik- Prezes Zarządu Dominium Pizza, statuetkę otrzymał za sukces w dziedzinie usług gastronomicznych na rynku polskim.

Pan Jan Rakowski - Prezes Zarządu Kongregacji Przemysłowo Handlowej, otrzymał statuetkę Polskiego Kupca za wspólne z innymi organizacjami kupieckimi działania na rzecz regulacji prawnych dotyczących rynku wewnętrznego.

Pan Józef Solak - założyciel Stowarzyszenia Kupców Razem, Członek Rady Polskiej Izby Handlu oraz jej Pełnomocnik regionalny na województwo lubelskie, otrzymał statuetkę Polskiego Kupca za integrację i zaangażowanie w rozwój lubelskiego środowiska kupieckiego.

Pani Krystyna Sosińska - Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Białymstoku – największej spółdzielni spożywców w Polsce, została nagrodzona statuetką Polskiego Kupca za sukcesy handlowe i utrzymywanie przez spółdzielnię od 1996 roku pierwszego miejsca na listach rankingowych Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców, a także za utrwalanie wizerunku Społem, jako solidnej firmy na rynku polskim.

Pan Bogdan Theisebach - Prezes Zarządu Lewiatan Pomorze, Vice Prezes Polskiej Izby Handlu, Pełnomocnik regionalny Polskiej Izby Handlu, otrzymał statuetkę Polskiego Kupca za integrację środowiska kupieckiego na Pomorzu oraz za zaangażowanie społeczne na rzecz rozwoju firm handlowych na rynku wewnętrznym.

Pani Anna Tylkowska - Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Warszawie, najstarszej spółdzielni spożywców w Polsce, otrzymała statuetkę Polskiego Kupca za pilotażowe wdrożenie w latach 2005 – 2007 Programu Ekologicznego Społem oraz za wydawanie miesięcznika „Społemowiec Warszawski”.

Pani Małgorzata Więch - Prezes Zarządu Polskiej Izby Handlu, Prezes Unii Polskich Sieci Detalicznych oraz Prezes Zarządu Sklepy Polka, otrzymała statuetkę Polskiego Kupca za wieloletnią integrację środowisk kupieckich, za zaangażowanie społeczne w działania na rzecz rozwoju firm handlowych oraz za organizację kongresów kupiectwa.

Pan Marek Wojtasik - Prezes Zarządu Polskiej Spółdzielni Spożywców Społem Jedność w Częstochowie, jednej z najlepszych spółdzielni spożywców w Polsce, działającej nieprzerwanie od 108 lat, otrzymał statuetkę za kontynuowanie ponad wiekowej tradycji spółdzielni oraz za dbałość o stały jej rozwój i systematyczne unowocześnianie sieci handlowej i zakładów produkcyjnych.

Pan Artur Zawisza - poseł na Sejm IV i V kadencji, został nagrodzony statuetką Polskiego Kupca za współpracę z organizacjami kupieckim oraz wspieranie polskiej małej i średniej przedsiębiorczości.

Pan Mirosław Żyliński - kupiec Lewiatana w Miastku, otrzymał statuetkę Polskiego Kupca za wkład w integrację środowiska kupieckiego na PomorzuPodczas Gali odbyła się akcja charytatywna zorganizowana wspólnie z biurem Miss Polonii. Na Gali obecne były:

Miss Polonia 2007 - Barbara Tatara,
I wice Miss Polonia 2007 – Anna Tarnowska,
I wice Miss Polonia 2006 – Dorota Gawron,
Miss Polonia 2004 – Katarzyna Borowicz,
Miss Polonia 2002 – Marta Matyjasik.

Całość funduszy zebrana podczas akcji została przekazana na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim. Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim istnieje od stycznia 2006 roku. Dom znalazło w nim 9 dzieci w wieku od 2 lat do 15, z czego 5 to dzieci w różnym stopniu niepełnosprawne.

Sponsorami Gali byli: PKO Bank Polski S.A., CEDC, Bakoma S.A., Polkomtel S.A., Emperia Holding S.A., PZU Życie S.A., Polska Sieć Handlowa Lewiatan, Lewiatan Pomorze Sp. z o.o., Lewiatan Kujawy Sp. z o.o.

Zarząd Polskiej Izby Handlu i Prezydent Rady PIH składają serdeczne podziękowania Sponsorom Gali Jubileuszu 10-lecia Polskiej izby Handlu.Sponsor Złoty

Sponsorzy SrebrniSponsorzyPatroni medialni

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 61 (04/2019)

bryt napis

Targi ReDI 2019

29-30 maja 2019

Warszawa

ReDI2019

Polagra Food

30 września - 3 października 2019

Poznań

Polagra baner400x300

Targi ExpoOPAKOWANIA 2019

20-21 listopada 2019

Sosnowiec

opakowania 400x300px