Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Pod koniec stycznia minęło półtora roku, odkąd funkcjonuje samoregulacja sektora franczyzy. Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy z sukcesami zakończył rok 2022: podwoił liczbę sygnatariuszy i objął kolejne duże sieci franczyzowe. Pod wynikającymi z samoregulacji zobowiązaniami podpisało się już ponad 40 marek franczyzowych działających na polskim rynku. Wśród nich w ubiegłym roku znalazł się McDonald’s Polska – pionier modelu franczyzowego i jeden z jego najważniejszych przedstawicieli w Polsce i na świecie. 

 

Kodeks Dobrych Praktyk został przyjęty 29 lipca 2021 roku jako samoregulacja branżowa obejmująca franczyzodawców i franczyzobiorców z różnych branż. Kodeks wyznacza ramy współpracy pomiędzy stronami umowy franczyzowej, a jego zapisy zostały wypracowane w toku wielomiesięcznych prac w zespole składającym się z przedstawicieli sieci oraz franczyzobiorców, a także największych organizacji branżowych, środowiska akademickiego oraz niezależnych ekspertów.

 

– Kodeks Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy doprecyzowuje postanowienia Europejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy i uzupełnia regulacje, które wyznaczają dziś prawne ramy funkcjonowania franczyzy w Polsce. Na tle samoregulacji przyjętych w innych krajach wyróżnia go szeroki zakres regulacji i bardzo konkretny wymiar obowiązków, jakie przyjmują na siebie franczyzodawcy. Co ważne, do Kodeksu mogą też przystąpić organizacje franczyzobiorców, które były i pozostają równoprawnym uczestnikiem procesu samoregulacji – podkreśla dr Anna Hlebicka-Józefowicz, ekspert Konfederacji Lewiatan.

 

Dzięki dołączeniu do inicjatywy największych w Polsce franczyzodawców, takich jak McDonalds’s, Żabka, Eurocash, Intermarche czy PSH Lewiatan, gwarancjami wynikającymi z KDP objętych jest już niemal 15 tysięcy franczyzobiorców. Jednym z współtwórców Kodeksu jest Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców.

 

– Nasze stowarzyszenie było jedną z kilku organizacji czy grup reprezentujących stronę franczyzobiorców, jakie zostały zaproszone do prac nad samoregulacją sektora franczyzy – podkreśla Paweł Tracz, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorcówi Franczyzobiorców. – Udało się osiągnąć kompromis, a dzięki podpisaniu Kodeksu przez największych franczyzodawców, z dnia na dzień ogromna grupa franczyzobiorców została objęta gwarancjami, których wcześniej nie było. To był ważny krok na drodze do podwyższenia standardów franczyzy na polskim rynku, ale mamy wciąż wiele do zrobienia, zwłaszcza w obszarze edukacji.

 

Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy reguluje zasady współpracy, jakimi powinni kierować się franczyzobiorcy i franczyzodawcy w ramach zawartej umowy franczyzy, a także przed jej podpisaniem i bezpośrednio po jej rozwiązaniu. Inicjatorzy samoregulacji, wśród których znalazły się między innymi Polska Izba Handlu oraz Polska Organizacja Franczyzodawców, postawili sobie za cel podnoszenie standardów działania w modelu franczyzowym oraz upowszechnianie rzetelnych informacji na temat franczyzy w Polsce.

 

– Rynek franczyzy to rynek niesłychanie zróżnicowany pod względem branż czy modeli biznesowych. Przyjęty przez branżę w 2021 r. Kodeks Dobrych Praktyk – oparty o jednogłośnie przyjęte założenia – uszczegóławia i doprecyzowuje obowiązujące już obecnie przepisy regulujące funkcjonowanie franczyzy w Polsce – komentuje Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

 

Wśród Sygnatariuszy, którzy dołączyli do grona współtwórców Kodeksu w 2022 roku, znalazły się marki z branż: gastronomicznej (Bafra Kebab, BuBu, CrazyDog, FitCake, Kołacz, Lodolandia, Lody Bonano, Makarun, McDonald’s Polska, Si gelato, u Lodziarzy), usług dla firm (Expense Reduction Analysts, Impel), ubezpieczeniowej (Punkta), kurierskiej (Ship Center), edukacyjnej (Socatots, AriKaSo, Edukido), nieruchomości (Metohouse), prawnej (Twój Prawnik 24), kosmetycznej (Perfect Look Clinic) oraz wynajmu aut (Rentis).

 

– W interesie franczyzodawców jest ochrona franczyzobiorców, a Kodeks Dobrych Praktyk zabezpiecza ich interesy w bardzo szeroki sposób – mówi Arkadiusz Słodkowski z Polskiej Organizacji Franczyzodawców. – Dlatego również McDonald’s, międzynarodowa firma uważana za ikonę uczciwej franczyzy, zdecydowała się zostać sygnatariuszem polskiego Kodeksu.

 

Patronami Kodeksu Dobrych Praktyk są Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Franczyzodawców, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich.

 

Wszystkie informacje, a także pełna treść Kodeksu znajdują się na stronie: kodeksfranczyzy.org.pl.

 

Znajdź nas na Twitterze

logo franczyza kodeks

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

Bezpieczeństwo - kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2

 

bryt napis