Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Polska Izba Handlu zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zwolnienie z naliczania VAT-u produktów przekazanych jako darowizny.

– W związku z epidemią koronawirusa wszyscy z dnia na dzień znaleźliśmy się w odmiennej niż dotychczas sytuacji. Jednak w tym trudnym czasie jesteśmy świadkami gestów wielu firm, które wspierają działania w walce z epidemią. Warto im to ułatwić. Mamy sygnały od przedsiębiorców, którzy chcieliby pomóc, jednak problemem jest konstrukcja polskiego prawa – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Polskie przepisy dotyczące podatku VAT wymagają od darczyńcy przekazującego produkty na rzecz organizacji pożytku publicznego zastosowania stawki VAT, obliczonej na podstawie początkowej ceny sprzedaży na wszystkie towary. Jedyne zwolnienie z podatku VAT, które istnieje w przypadku działalności charytatywnej, dotyczy łatwo psujących się artykułów spożywczych i niektórych produktów IT, które stanowią niewielką część potrzeb. Z pewnością przepisy te wymagają zmiany, aby polscy przedsiębiorcy mieli opłacalną ekonomicznie możliwość robienia darowizn na rzecz potrzebujących.

Przyjęto rozporządzenie, które zwalnia z podatku VAT darowizny jedynie wyrobów medycznych, szkła i aparatury laboratoryjnej, produktów biobójczych oraz środków ochrony indywidualnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą zwalczającą COVID-19 oraz dwóch organizacji – Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

To rozwiązanie nie wyczerpuje ogromu potrzeb, jakie się teraz pojawiają oraz możliwości wspierania potrzebujących przez przedsiębiorców. Docierają do nas sygnały o propozycjach przekazania np. gogli narciarskich dla medyków albo materiałów pomocniczych dla szkół lub świetlic, np. laptopów, które mogłyby być wypożyczane dzieciom do nauki zdalnej. Wiemy, że tak naprawdę teraz mogą być potrzebne przeróżne produkty i nie tylko organom rządowym, ale wszystkim, którzy są znaleźli się w potrzebie w obecnej sytuacji lub mogą wymagać pomocy w przyszłości. Tak naprawdę trudno przewidzieć jakie produkty, którym organizacjom mogą się przydać. We Włoszech już przyjęto takie rozwiązanie i VAT nie jest naliczany od darowizn wszelkich produktów – jest to rozwiązanie bezterminowe, bo zapewne z kryzysem wywołanym przez epidemię będziemy zmagać się jeszcze długo – mówi Maciej Ptaszyński.

Wola pomocy ze strony firm jest, ale wymaga wsparcia ze strony Rządu. Widzimy potrzebę wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych na przykład w postaci analogicznej do rozporządzenia, o którym piszemy powyżej – zwalniającego darczyńców produktów innych niż tylko medyczne czy szybko psujące się oraz IT z VAT. W ocenie środowiska biznesu sprawa wymaga pilnego działania.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z konieczności stworzenia mechanizmów chroniących przed nadużyciami czy stworzenia listy beneficjentów takich darowizn. Niemniej w naszej ocenie zręby pod takie rozwiązanie kładzie wzmiankowany projekt rozporządzenia procedowany przez Ministerstwo Finansów. W naszej ocenie warto rozpocząć prace nad takimi rozwiązaniami, które mogłyby służyć nie tylko w obecnej trudnej sytuacji, ale także otworzyć biznesowi drzwi do szerokiego wsparcia potrzebujących.

Znajdź nas na Twitterze

bryt napis

Wirtualny Kongres Handlu Spożywczego

13 maja 2021

WKHS banner 400x300 2

Retail Tec

31 maja - 1 czerwca 2021 

Warszawa

RetailTec

IX Cashless Congress

8-9 czerwca 2021

Formuła hybrydowa, Warszawa

Cashless

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

BT

Bezpieczeństwo - kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2