Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Rejestracja track&trace

W pierwszych dniach kwietnia została podpisana przez Prezydenta ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Weszły też w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia postaci niepowtarzalnego identyfikatora w formie nośnika fizycznego, w sprawie wyznaczenia podmiotu wydającego identyfikatory oraz w sprawie elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu jednostkowym dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich.

Dzięki nim możliwe jest przygotowanie zaplanowanego do wdrożenia na 20 maja bieżącego roku systemu śledzenia wyrobów tytoniowych track and trace. W ramach którego zarejestrowane muszą być wszystkie podmioty handlu detalicznego i hurtowego prowadzące sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Od 6 marca jest już możliwe testowe korzystanie z systemu ID Issuer. Wg informacji otrzymanych z PWPW testowej rejestracji podmiotów i zakładów można dokonać poprzez stronę www https://idissuer.pulab.pl

Oficjalne uruchomienie systemu, dzięki któremu będzie już można uzyskać ostateczny kod, uzależnione jest od gotowości repozytorium wtórnego i routera na poziomie UE.

Powinno to nastąpić nie później niż 10 maja, a informację o tym, że system został uruchomiony produkcyjnie PWPW wyśle mailowo do zarejestrowanych użytkowników i zamieści komunikaty na stronie internetowej PWPW i systemu testowego.

Zachęcamy do przeprowadzenia próbnej rejestracji i zapoznania się z wyglądem systemu pod adresem https://idissuer.pulab.pl

Przedstawiamy także opis działania systemu track and trace – tutaj.

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 61 (04/2019)

bryt napis

Premium Real Estate Summit

28 maja2019

Warszawa

400x300 pres

Targi ReDI 2019

29-30 maja 2019

Warszawa

ReDI2019

Polagra Food

30 września - 3 października 2019

Poznań

Polagra baner400x300