Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

15 marca 2019 r. Sejm przyjął ustawę, która wprowadza nowy rodzaj kas rejestrujących (online). http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2503_u/$file/2503_u.pdf

Wprowadza ona konieczność posiadania kas fiskalnych, które rejestrują i przesyłają elektroniczne paragony do centralnego systemu teleinformatycznego. Będą to dane tylko o dokonywanych transakcjach, nie będzie tam informacji o klientach.

Kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii będą mogły być sprzedawane do 30 czerwca 2019 r., a kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r. Co ważne, kasy fiskalne starego typu będą mogły być używane do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich użycie, czyli w praktyce jeszcze przez kilka lat. Są jednak branże szczególnie narażone na nieprawidłowości w ewidencji i będą musiały one wymienić kasy wcześniej.

Do 31 grudnia 2019 r. – przedsiębiorcy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Do 30 czerwca 2020 r. – przedsiębiorcy świadczący usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Do 31 grudnia 2020 r. – przedsiębiorcy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, wyłącznie w zakresie wstępu.

We wtorek 2 kwietnia pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321436 Zakłada on, że przedsiębiorcy objęci obowiązkiem wymiany kas fiskalnych mogą otrzymać zwrot kosztów zakupu do 700 zł. Jest to projekt przekazany do konsultacji społecznych, uwagi można zgłaszać do 9 kwietnia 2019 r.  

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 64 (10/2019)

bryt napis

Produkt Polski

Produkt Polski logo

Dołącz do webinarium nt. mechanizmu podzielonej płatności

Webinarium DOLACZ MPPlogotypy

Dołącz do webinarium nt. wykazu podatników VAT

Webinarium DOLACZ Wykazlogotypy

Kongres Mięsny

27 lutego 2020

Warszawabanery KM 2020 PIH 400x300

Forum Rozwoju Biznesu

6 marca 2020

Katowice

frb logo

VII MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

21-23 kwietnia 2020

Warszawa

21 23.04.2020 2