Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

15 marca 2019 r. Sejm przyjął ustawę, która wprowadza nowy rodzaj kas rejestrujących (online). http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2503_u/$file/2503_u.pdf

Wprowadza ona konieczność posiadania kas fiskalnych, które rejestrują i przesyłają elektroniczne paragony do centralnego systemu teleinformatycznego. Będą to dane tylko o dokonywanych transakcjach, nie będzie tam informacji o klientach.

Kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii będą mogły być sprzedawane do 30 czerwca 2019 r., a kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r. Co ważne, kasy fiskalne starego typu będą mogły być używane do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich użycie, czyli w praktyce jeszcze przez kilka lat. Są jednak branże szczególnie narażone na nieprawidłowości w ewidencji i będą musiały one wymienić kasy wcześniej.

Do 31 grudnia 2019 r. – przedsiębiorcy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Do 30 czerwca 2020 r. – przedsiębiorcy świadczący usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Do 31 grudnia 2020 r. – przedsiębiorcy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, wyłącznie w zakresie wstępu.

We wtorek 2 kwietnia pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321436 Zakłada on, że przedsiębiorcy objęci obowiązkiem wymiany kas fiskalnych mogą otrzymać zwrot kosztów zakupu do 700 zł. Jest to projekt przekazany do konsultacji społecznych, uwagi można zgłaszać do 9 kwietnia 2019 r.  

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 62 (06/2019)

bryt napis

Retail Challenge Poland

11-12 września 2019

Warszawa

11 12 września 2019 Warszawa

Polagra Food

30 września - 3 października 2019

Poznań

Polagra baner400x300

Targi ExpoOPAKOWANIA 2019

20-21 listopada 2019

Sosnowiec

opakowania 400x300px