Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Waldemar Nowakowski mini 2Walka z karuzelami podatkowymi powinna być bezwzględna, ale dotyczyć tych, którzy rzeczywiście oszukują - podkreśla Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

 

 

 

W imieniu PIH wziął pan udział w konsultacjach podatkowych dotyczących należytej staranności w podatku VAT, przeprowadzonych w ub.r. przez Ministerstwo Finansów. Czy Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa spełniły postulaty branży handlowej?

Opracowanie metodyki oceny kontrahentów jest krokiem w dobrym kierunku. Oczywiście każdy w jakiś sposób starał się sprawdzić przedsiębiorcę, z którym zawierał transakcję, np. w KRS. Jednak okazało się to w niektórych przypadkach niewystarczające. Natomiast udostępniona przedsiębiorcom "Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców w transakcjach krajowych" wymienia wiele czynności, o co zresztą zabiegaliśmy. Najważniejsze, że określono standardy postępowania, które są także drogowskazem dla urzędów skarbowych. Czyli interpretacja dochowania należytej staranności jest jednakowa dla przedsiębiorcy i administracji skarbowej. Chociaż przedsiębiorców stosujących się do tych wskazówek nie zwalnia to z odpowiedzialności, to stwarza duże możliwości argumentacji w sytuacji sporu z urzędem skarbowym. Niestety, jednego z naszych postulatów nie zrealizowano. Chcieliśmy, aby miały one formę przepisów, a nie wskazówek. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tematu. Dostaliśmy obietnicę Ministerstwa Finansów, że zostanie to doprecyzowane w formie wiążących prawnie objaśnień.

Jednym z elementów wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w ramach uszczelniania systemu podatku VAT jest mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment. Czy w ogóle może on dotyczyć średnich i małych przedsiębiorców, którzy dominują w handlu?

Walka z karuzelami podatkowymi powinna być bezwzględna, ale dotyczyć tych, którzy rzeczywiście oszukują. Jeśli chodzi o mechanizm podzielonej płatności, to dla małych i średnich firm może stanowić problem. W przeciwieństwie do dużych korporacji nie mogą korzystać z tanich kredytów. Pamiętajmy, że przez banki handel postrzegany jest jako branża wyższego ryzyka. Dlatego jeśli mały lub średni przedsiębiorca zastosuje split payment, to 60, a nawet 25 dni na możliwość zwrotu środków z rachunku VAT jest zbyt długim okresem. Może to zagrozić utratą płynności finansowej. Ważny jest jak najkrótszy okres między uregulowaniem VAT-u należnego, a naliczonego, w innym przypadku małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały problem z inwestycjami.

 

Rozmawiała Barbara Mikusińska-Ozdobińska, "Handel" oraz www.handelextra.pl

 

Wywiad przeprowadzony w ramach kampanii edukacyjnej Bezpieczna transakcja.

Kampania Bezpieczna transakcja skierowana jest do przedsiębiorców i dotyczy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Stanowi uzupełnienie działań prawnych Ministerstwa Finansów i odpowiada na deficyt wiedzy w tym zakresie. Ma wyjaśniać mechanizmy wyłudzeń w VAT i zwiększać świadomość przedsiębiorców na temat tego, jak chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w karuzelę podatkową. Akcja zwraca też uwagę przedsiębiorców na rolę dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym oraz prezentuje mechanizm podzielonej płatności.

BT

Kampanii towarzyszy strona internetowa – www.bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl 

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 63 (08/2019)

bryt napis

Produkt Polski

Produkt Polski logo

Retail Challenge Poland

11-12 września 2019

Warszawa

11 12 września 2019 Warszawa

Kongres Alkohole i Napoje

19 września 2019

Warszawa

KAIN banery 400x300 ok

PRCH Retail Awards X

10 października 2019

Warszawa

PRCH baner

Polagra Food

30 września - 3 października 2019

Poznań

Polagra baner400x300

Targi ExpoOPAKOWANIA 2019

20-21 listopada 2019

Sosnowiec

opakowania 400x300px