Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu, od września 2017 roku brał udział w konsultacjach społecznych w Ministerstwie Finansów dot. dochowania należytej staranności w VAT.

 

Podczas tych spotkań opracowano wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym i przedsiębiorcom, które zostały zawarte w dokumencie „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”.

– Polska Izba Handlu od długiego czasu wskazywała potrzebę stworzenia takiej jasnej instrukcji dla przedsiębiorców i urzędników. Jesteśmy zadowoleni, że strona rządowa wysłuchała naszych potrzeb, a także uwag, które dawaliśmy podczas procesu tworzenia tego dokumentu. Walka z oszustwami VAT jest niezwykle ważna – z drugiej strony ważna jest ochrona przedsiębiorców działających uczciwie i zapewnienie im możliwości ochrony i wykazania, że zrobili wszystko co możliwe, aby nie paść ofiarą przestępstwa i że działania, które podjęli, były wystarczające z punktu widzenia kontrolujących urzędników – komentuje Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu.

Opracowana „Metodyka” zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów ma na celu:

  • wprowadzić wspólne dla Krajowej Administracji Skarbowej wskazówki oceny dochowania przez podatnika należytej staranności;
  • określić rekomendacje dla Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie tego, co należy badać w pierwszej kolejności, uwzględniając te działania, które w praktyce może realnie wykonać podatnik, aby rzetelnie zweryfikować swoich kontrahentów;
  • zwiększyć pewność obrotu krajowego i przejrzystość działań Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Więcej informacji na stronie MInisterstwa Finansów>>>

 

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 64 (10/2019)

bryt napis

Produkt Polski

Produkt Polski logo

Dołącz do webinarium nt. mechanizmu podzielonej płatności

Webinarium DOLACZ MPPlogotypy

Dołącz do webinarium nt. wykazu podatników VAT

Webinarium DOLACZ Wykazlogotypy

Kongres Mięsny

27 lutego 2020

Warszawabanery KM 2020 PIH 400x300

Forum Rozwoju Biznesu

6 marca 2020

Katowice

frb logo

VII MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

21-23 kwietnia 2020

Warszawa

21 23.04.2020 2