Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu, od września 2017 roku brał udział w konsultacjach społecznych w Ministerstwie Finansów dot. dochowania należytej staranności w VAT.

 

Podczas tych spotkań opracowano wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym i przedsiębiorcom, które zostały zawarte w dokumencie „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”.

– Polska Izba Handlu od długiego czasu wskazywała potrzebę stworzenia takiej jasnej instrukcji dla przedsiębiorców i urzędników. Jesteśmy zadowoleni, że strona rządowa wysłuchała naszych potrzeb, a także uwag, które dawaliśmy podczas procesu tworzenia tego dokumentu. Walka z oszustwami VAT jest niezwykle ważna – z drugiej strony ważna jest ochrona przedsiębiorców działających uczciwie i zapewnienie im możliwości ochrony i wykazania, że zrobili wszystko co możliwe, aby nie paść ofiarą przestępstwa i że działania, które podjęli, były wystarczające z punktu widzenia kontrolujących urzędników – komentuje Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu.

Opracowana „Metodyka” zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów ma na celu:

  • wprowadzić wspólne dla Krajowej Administracji Skarbowej wskazówki oceny dochowania przez podatnika należytej staranności;
  • określić rekomendacje dla Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie tego, co należy badać w pierwszej kolejności, uwzględniając te działania, które w praktyce może realnie wykonać podatnik, aby rzetelnie zweryfikować swoich kontrahentów;
  • zwiększyć pewność obrotu krajowego i przejrzystość działań Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Więcej informacji na stronie MInisterstwa Finansów>>>

 

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 59 (12/2018)

bryt napis

Webinarium o e-Sprawozdania Finansowych spółek za 2018 r.

29 stycznia i 5 lutego

banner webinarium 400x300

Konferencja Quo Vadis Szkolenia

22 lutego 2109

Warszawa

QuoVadis400x300 02 2

Kongres Mięsny

28 lutego 2018

Warszawa

logotyp KM 2019 RGB 400x300

Targi Warsaw Pack

5 - 7 marca 2019

Warszawa

PACK AD 400x300

Bellavita Expo

7-9 marca 2019

Warszawa

banner ChamberOfCommercePoland 300x400