Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

25 maja wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia PE i R. Jednolite prawo ochrony danych osobowych będzie obowiązywało we wszystkich Państwach Członkowskich UE. Wymaga to od podmiotów gospodarczych dostosowania swojego działania do zasad i rozwiązań nowych przepisów.

Polska Izba Handlu wraz z Fundacją im. Józefa Wybickiego proponuje dla zrzeszonych podmiotów odbycie cyklu szkoleń w celu zaznajomienia z nowymi przepisami jak i wdrożenia ich w prowadzonej działalności.

 

Cena:

3000 zł + VAT dla Członków PIH

3500 zł + VAT dla pozostałych firm

(w przypadku szkolenia u klienta 500 zł rabatu)

 

Termin do uzgodnienia

Grupa do 30 osób

 

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 440 83 23

 

Program szkolenia:

1. Prawo do prywatności oraz ochrona danych osobowych w świetle teorii i rozwoju historycznego

2. Podstawy prawne ochrony danych osobowych w systemie prawa europejskiego i państw członkowskich oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych oraz orzecznictwa i praktyki GIODO

3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Dyrektywy 95/46/WE, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia PE i R ( 2916 / 679/)

4. Podstawowe definicje i zasady wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych / dyrektywa 95/46/WE/ oraz Rozporządzenia 2016/679 zasadnicze pojęcia i ich interpretacja.

5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

5. Niezależny Organ Nadzoru – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ( GIODO) – Prezes Urząd Ochrony Danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą – obowiązki administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego

7. Administrator Danych Osobowych i Podmiot Przetwarzający

8. Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

9. Ochrona danych Osobowych w przepisach szczególnych

10. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

11. Odpowiedzialność cywilno – prawna, administracyjna i karna z tyłu naruszenia przepisów ochrony danych osobowych

12. Przetwarzanie danych osobowych w nowoczesnych technologiach informatycznych – wpływ, zagrożenia

13. Omówienie ważniejszych wzorów dokumentów wynikających z RODO

 

Fundacja im. Józefa Wybickiego przeprowadza wdrożenie i stosowanie przepisów RODO przez współpracujące z nią osoby:

1. Andrzej Lewiński,

Prawnik – radca prawny. W kadencji III, IV i V /1006 2016/ Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( GIODO) nadzorując piony prawne Biura GIODO. W okresie od grudnia 2015 do maja 2016 pełnił obowiązki GIODO, Prawnik – radca prawny absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, Studiów Podyplomowych – Prawo Europejskie na UW oraz Prawo Spółek na SGH oraz ukończył aplikacje sądową w SW w Gdańsku. Wykładowca ochrony danych osobowych na wielu Uniwersytetach i Szkołach Wyższych. Autor wielu artykułów i publikacji związanych z prawem do prywatności oraz ochrona danych osobowych. Przewodniczący Komitetu ds. Ochrony danych Osobowych w Krajowej Izbie Gospodarczej. Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego – na rzecz obrony prywatności. Godności i wolności człowieka.

2. Marcin Białkowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, odbył cykl szkoleń z Network : CCNA, CCNP, Routing – Switching, Security, Bezpieczeństwa CISSP, CISM, eithical hacker, Zarządzanie projektami : ITIL, Prince 2 oraz Audytor ; ISO 27001, ISO 22301. Obecnie jest realizatorem w Ministerstwie Cyfryzacji w Departamencie Infrastruktury krytycznej Państwa oraz Departamencie Cyberbezoieczeństwa – projektu Rządowego Klastra Bezpieczeństwa , definiowanie założeń i wymagań oraz kluczowych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa, projektant architektury bezpieczeństwa IT. Bierze udzial w realizacji projektu rządowego: Rozwiązanie Informatyczne Chmury Obliczeniowej jako konsultant i oceniający przygotowanie Centrum Przetwarzania Danych.

Poprzednio :

- Polski Prąd SA- Dyrektor IT i Back Office oraz Security Manager, Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

- EDF SA – Dyrektor IT i Administrator Systemów Krytycznych;

- NKRW Ukraina, doradca ds. Cyberbezpieczeństwa, kontrakt Banku Światowego;

- ENEA SA – Dyrektor IT

- Det Noske Veritas, Audytor oraz DM QUALITAS – Konsultant;

Biegła znajomość i praktyczne doświadczenia z wielu najistotniejszych rozwiązań informatycznych i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

3. Agnieszka Stępień

Doktor nauk prawnych. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa w Warszawie, studiów podyplomowych restrukturyzacja sanacja , upadłość w europejskiej firmie.  Wieloletni nauczyciel akademicki z zakresu ochrony danych osobowych, obecnie adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa w Społecznej Akademii Nauk. Członek Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz „Polska 2020” PAN. Prelegent licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń  z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych współpracująca z wieloma wydawnictwami w tym: C.H. Beck, Fabryka Wiedzy. Kieruje Instytutem Ochrony Danych Osobowych w Poznaniu.

4. Paweł Biały

Doktor nauk prawnych. – radca prawny, Prawnik praktyk, posiada bogate doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert z zakresu prawa danych osobowych, prawa autorskiego, własności intelektualnej i prawa pracy. Wieloletni wykładowca pracujący na uczelniach państwowych i prywatnych. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce prawa ochrony danych osobowych, prawa dostępu do informacji publicznej oraz prawa nowoczesnych technologii. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, ochrony danych osobowych w procesie pracy i dóbr osobistych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, prowadzi audyty i szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych w administracji publicznej i na rynku przedsiębiorców. Prowadzi Instytut Ochrony Danych Osobowych w Poznaniu.

5. Anna Buczyńska-Borowy

Dyrektor Zarządzający A.B.B. Advisory & Management („Privacy By Design”). Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego działającej na rzecz ochrony prywatności, godności i praw człowieka. Data Protection Officer.Ekspert w obszarze ochrony danych osobowych, przeprowadza audyty, tworzy i wdraża procedury, również z uwzględnieniem wymogów w zakresie SOX oraz BCR, prowadzi szkolenia, webinaria, wykłady, warsztaty w zakresie ochrony danych osobowych dla Zarządów, Managerów, Project Managerów oraz pracowników operacyjnych i zespołów projektowych (na rynku krajowym oraz zagranicznym). Autorka felietonów oraz artykuły na temat ochrony danych osobowych dla wielu branży i sektorów rynku.  Partner merytoryczny m. in. dla firm, instytucji oraz stowarzyszeń (BPCC, Microsoft, GCP, Vital Voices oraz wielu innych). Wieloletni Administrator bezpieczeństwa informacji, absolwent studiów podyplomowych w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

 

Wszystkie osoby stanowią kierownictwo i są ekspertami Fundacji im. Józefa Wybickiego – na rzecz obrony prawa do prywatności, godności i wolności człowieka oraz Komitetu ds. Ochrony danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej.

Fundacja może podjąć się interpretacji i praktycznej realizacji przepisów RODO w trakcie procesu wdrożenia oraz monitoringu prawnego i organizacyjnego w trakcie ich stosowania.

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 61 (04/2019)

bryt napis

Premium Real Estate Summit

28 maja2019

Warszawa

400x300 pres

Targi ReDI 2019

29-30 maja 2019

Warszawa

ReDI2019

Polagra Food

30 września - 3 października 2019

Poznań

Polagra baner400x300