Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Poniżej przedstawiamy ustawy, które będą miały wpływ na handel. Część z nich weszła w życie w ubiegłym roku, część wejdzie w tym, a nad niektórymi prace jeszcze trwają.

 

 

PROJEKTY

 

 

Samorządy będą miały możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu do 22 oraz zmiany w przyznawaniu koncesji.

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Jest to projekt senacki, prace nad projektem jeszcze trwają.

TUTAJ

Projekt ustawy określa obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności.W praktyce oznacza to, że w pierwszym roku obowiązywania ustawy wszystkie sklepy powyżej 400m2, a latach kolejnych powyżej 250m2 będą musiały przekazywać niesprzedaną żywność organizacjom pożytku publicznego.

 

 

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Inicjatywa ustawodawcza jest jeszcze w trakcie prac w Radzie Ministrów.

TUTAJ

Projekt zakłada wymianę kas fiskalnych na kasy z elektroniczną transmisją danych.

 

 

USTAWY WPROWADZONE

 

 

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Ustawa wejdzie w życie 1 marca 2018.

TUTAJ

 

 

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw.

Prace nad ustawą zakończone.

TUTAJ

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

TUTAJ

Ustawa wchodzi w życie 25 maja 2018.

 

 

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

TUTAJ

Ustawa wprowadzadziła obowiązkowe opłaty za torby foliowe.

 

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Zawieszenie obowiązywania podatku handlowego do 1 stycznia 2019

TUTAJ

 

 

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

TUTAJ

Implementacja dyrektywy tytoniowej która weszła w życie w 2016. W 2017 roku weszły w życie nowe opakowania papierosów oraz zakaz informacji o wyrobach tytoniowych w punkcie sprzedaży.

 

 

Ustawa Prawo wodne

TUTAJ

 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

TUTAJ

Wprowadza pieniężne kary administracyjnych za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowe.

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 61 (04/2019)

bryt napis

Targi ReDI 2019

29-30 maja 2019

Warszawa

ReDI2019

Polagra Food

30 września - 3 października 2019

Poznań

Polagra baner400x300

Targi ExpoOPAKOWANIA 2019

20-21 listopada 2019

Sosnowiec

opakowania 400x300px