Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Projekt w brzmieniu przyjętym przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny nadal zawiera szereg wad i niespójności naruszając nie tylko zasady poprawnej legislacji, ale również wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadę demokratycznego państwa prawnego, która ma zabezpieczać obywateli przed arbitralnymi aktami władzy państwowej wzmacniając ich zaufanie do państwa i tworzonego przez to państwo prawa. Projekt posługuje się nieznanymi naszemu prawu pojęciami i definicjami, takimi jak handel, placówka handlowa, czy czynności związane z handlem. Niezależnie od ilości niedziel objętych zakazem, skutki uchwalenia ustawy w tym kształcie mogą być odwrotne do zamierzonych. Wystawia ich również na ryzyko odpowiedzialności karnej, gdy podjęta w dobrej wierze działalność zostanie zinterpretowana przez sądy sprzecznie z intencjami twórców tego projektu.

Przykładem takiej niejasnej definicji wyjątku jest definicja handlu: „należy przez to rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne”.

W imieniu przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż w Internecie chcemy zadać praktyczne pytania o zakres planowanego zakazu handlu, który ma objąć sklepy internetowe i platformy internetowe. Z odpowiedzią na te pytania każdy z tych przedsiębiorców będzie musiał się zmierzyć, przy decyzji o zamknięciu lub prowadzeniu działalności w niedziele i święta –mówi Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu (PIH).

1.            W jakim czasie dochodzi do handlu w przypadku zamówienia towaru ze sklepu internetowego?

•             Czy w momencie odbioru towaru od kuriera?

•             Czy w momencie faktycznej zapłaty za towar?

•             Czy w momencie złożenia zamówienia?

2.            Jakie miejsce jest placówką handlową, w której dochodzi do handlu przez Internet?

•             Mieszkanie odbiorcy zamówienia?

•             Miejsce gdzie stoi serwer?

•             Magazyn firmy kurierskiej?

3.            Co oznacza, że zakaz handlu nie obowiązuje w sklepach internetowych i platformach internetowych, w których „handel ma charakter zautomatyzowany”?

•             Czy złożenie zamówienia i płatność przy pomocy aplikacji na telefonie komórkowym będzie możliwe w niedzielę?

•             Czy dostawa kurierem w niedzielę będzie możliwa?

•             Czy odbiór zamówienia przez klienta w punkcie odbioru w niedzielę będzie dozwolony?

Pytań związanych z praktycznym aspektem zastosowania i wykonywania przepisów ustawy jest znacznie więcej i dotyczą wielu płaszczyzn. Od precyzyjnych odpowiedzi na te pytania będzie zależało istnienie tysięcy polskich firm handlowych, ale także firm, których działalność nie polega na handlu, ale takich, które istnieją obok handlu, na przykład firm kurierskich – dodaje Waldemar Nowakowski.

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy nie mogą prowadzić do sytuacji, w której polscy przedsiębiorcy będą zmuszeni zakończyć swoją działalność ze względu na konsekwencje finansowe jakich doznają z powodu wprowadzenia ustawy w takim kształcie.

Dlatego też Polska Izba Handlu przekazała parlamentarzystom projekt poprawek z nadzieją, że zostanie on wykorzystany podczas drugiego czytania projektu.

LIST OTWARTY POLSKIEJ IZBY HANDLU DO PAŃ I PANÓW POSŁÓW NA SEJM RP w sprawie OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE I ŚWIĘTA>>>

Załącznik do Listu Otwartego - Uwagi Polskiej Izby Handlu do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni>>>

 

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 61 (04/2019)

bryt napis

Targi ReDI 2019

29-30 maja 2019

Warszawa

ReDI2019

Polagra Food

30 września - 3 października 2019

Poznań

Polagra baner400x300

Targi ExpoOPAKOWANIA 2019

20-21 listopada 2019

Sosnowiec

opakowania 400x300px