Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

13 października w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej (SGH) odbędzie się inauguracja roku akademickiego pierwszej edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym”. Studia te skierowane do przedsiębiorców zrzeszonych w ramach sieci franczyzowych i partnerskich organizowanych przez Grupę Eurocash. To pierwsze tego typu specjalistyczne studia w Polsce. Patronem tego przedsięwzięcia jest Polska Izba Handlu.

– Brakowało dotychczas tego typu studiów, a kształcenie w tym zakresie jest bardzo potrzebne na rynku pracy. Słuchacze będą zdobywać kwalifikacje, które z pewnością wykorzystają w prowadzonych przez siebie firmach – od razu zweryfikują teorię z praktyką. Taka forma edukacji to słuszne posunięcie, zwłaszcza gdy firma organizuje studia, podczas których poruszane są rzeczowe zagadnienia, przydatne w zarządzaniu własnym biznesem – komentuje Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu.

Studia w liczbach

45 słuchaczy, podczas 166 godzin zajęć, składających się na 10 zjazdów, ma szansę uzupełnić wiedzę dotyczącą między innymi zarządzania personelem, finansów przedsiębiorstwa, strategii budowania wartości biznesu na rynku czy specyfiki przedsiębiorstwa rodzinnego. Forma zaliczenia końcowego będzie praktyczna – opracowanie planu biznesowego konkretnego przedsięwzięcia.

Chcemy promować ideę przedsiębiorczości, a także podkreślać fakt, że prowadzenie sklepu to zarządzanie przedsiębiorstwem. Dlatego gdy podejmujemy się tego zadania, powinniśmy w pierwszej kolejności zdobyć odpowiednią wiedzę i szereg kompetencji mówi Agata Wrzecionowska-Dzierba, menadżer Akademii Umiejętności Eurocash.

Wykładowcami na kierunku „Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym” będą profesorowie renomowanych uczelni, a także profesjonaliści posiadający doświadczenie na rynku spożywczym.  Wśród nich znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, SGH), prof. dr hab. Anna Skowronek- Mielczarek (SGH), prof. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. SGH Agnieszka Sopińska, prof. dr hab. Bogdan Mróz (SGH), prof. SGH Barbara Bojewska, prof. dr hab. Jan Klimek (SGH), dr Jacek Lipiec (SGH), Jacek Santorski (psycholog społeczny i psycholog biznesu, dyrektor programowy Akademii Psychologii Przywództwa) oraz Marek Zuber (ekonomista, analityk rynkowy).

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 61 (04/2019)

bryt napis

Targi ReDI 2019

29-30 maja 2019

Warszawa

ReDI2019

Polagra Food

30 września - 3 października 2019

Poznań

Polagra baner400x300

Targi ExpoOPAKOWANIA 2019

20-21 listopada 2019

Sosnowiec

opakowania 400x300px