Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Brak ulubionych marek mleka na półkach i niekonkurencyjne, bo dużo wyższe niż w dyskontach i w innych sklepach wielkopowierzchniowych ceny – to problemy, na które codziennie napotykają klienci małoformatowych sklepów detalicznych. Nie wynikają one jednak ze złej woli ich właścicieli, a z polityki dystrybucyjnej i cenowej wielu czołowych producentów. Choć to właśnie w sklepach małoformatowych dokonywana jest niemal połowa zakupów* dóbr szybkorotujących w Polsce, to część wiodących wytwórców zdaje się ignorować ten segment rynku. Są jednak też tacy, którzy pamiętają o handlu małoformatowym. To „Równi w Biznesie”, których ma promować ranking realizowany przez Polską Izbę Handlu.

Polska Izba Handlu od lat wspiera rozwój małoformatowych sklepów w Polsce i dba o ich konkurencyjną pozycję na rynku. Dlatego też zainicjowała program wyróżniający producentów, którym niezależna przedsiębiorczość oraz rynek małoformatowy nie pozostają obojętne. Ci, którzy chcą na nim aktywnie rozwijać swoją ofertę i biznes, zostaną nagrodzeni odznaczeniem „Równy w Biznesie” i poleceni uwadze właścicieli sklepów małoformatowych oraz osobom odpowiedzialnym za ich zaopatrzenie.

- Powodem problemów polskich sklepów małoformatowych są znaczące dysproporcje w podejściu wielu producentów do poszczególnych formatów sklepów. Niestety, ale znacząca część wiodących wytwórców konstruując swoje polityki sprzedażowe, kompletnie ignoruje możliwości i potrzeby niezależnych detalistów, w tym tych zrzeszonych w sieciach franczyzowych oraz ich klientów. Przez to sklepy małoformatowe nie mogą być konkurencyjne wobec wielkopowierzchniowego handlu, a konsumentom ogranicza się dostęp do ulubionych marek w dobrych cenach – mówi Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu.

W pierwszej, kwietniowej odsłonie ocenie poddane zostały praktyki czołowych w Polsce producentów mleka. W tym celu zestawiono wyniki dziesięciu największych producentów (według wartości sprzedaży). Każdemu z nich przyznawano punkty w pięciu­­­ obszarach – cena, dystrybucja, udział rynkowy, kontrybucja do wzrostu oraz dedykowane produkty – mających przypisaną odpowiednią wagę w finalnym wyniku.

Wyniki rankingu jasno pokazują, że najwięksi nie zawsze są pierwszymi. Na szczycie zestawienia znajdują się bowiem OSM KRASNYSTAW oraz OSM RADOMSKO. Z dużo potężniejszymi konkurentami wygrywają między innymi ceną, porównywalną w handlu małoformatowym i wielkopowierzchniowym. Producenci ci nie dyskryminują małych sklepów pod względem dystrybucji traktując je na równi z wielkoformatowymi. Z kolei Mlekovita – jeden z największych i najlepiej rozpoznawalnych wytwórców – znalazła się daleko w rankingu.

- Nie sposób jednak pominąć fakt, że choć to tendencja wiodąca, są od niej wyjątki. Na rynku są bowiem obecni – zarówno regionalni, jak i ogólnopolscy producenci – którzy sprawiedliwie traktują oba kanały: mało- i wielkoformatowy. Udowadniają, że można w sposób zrównoważony rozwijać swój biznes w obu kanałach sprzedaży i to właśnie ich chcemy w szczególny sposób wyróżnić - dodaje Waldemar Nowakowski.

„Równi w Biznesie” to ranking, w którym producenci są oceniani przez pryzmat tego, czy w sposób zbalansowany pracują ze wszystkimi segmentami rynku detalicznego: wielkopowierzchniowym i małopowierzchniowym, czy też faworyzują tylko jeden z nich. Dla zachowania pełni obiektywizmu wyliczenia do rankingu robione są w oparciu o dane agencji badawczej Nielsen.

Wieloczynnikowa ocena ma za zadanie porównać działalność dziesięciu wartościowo największych producentów danego produktu w Polsce, w kontekście ich strategii sprzedażowych, kierowanych do sklepów wielko- i małoformatowych. Każdy będzie oceniany w oparciu o pięć wskaźników mających przypisaną odpowiednią wagę w finalnym wyniku.

Tymi wskaźnikami są: cena (waga 20%), dystrybucja (waga 25%), udział rynkowy (waga 20%), kontrybucja do wzrostu (waga 25%) oraz dedykowane produkty (waga 10%). Finalna liczba punktów, jaką może otrzymać producent, jest średnią ważoną wyników wszystkich wskaźników.

Comiesięczne wyniki rankingu „Równi w Biznesie” będą publikowane od kwietnia na łamach mediów branżowych poświęconych rynkowi spożywczemu i handlowi detalicznemu.

Organizatorem i podmiotem zlecającym badania do Rankingu „Równi w Biznesie” jest Polska Izba Handlu, a partneruje mu Coface i IGA.

*źródło: Nielsen, luty 2016 – styczeń 2017

 

Ranking producentów mleka>>>

 

Znajdź nas na Twitterze

logo franczyza kodeks

www.cross-border.pl

WorldFood Poland 2024

16-18 kwietnia 2024 r.

Warszawa

jesteśmy partnerem instytucjonalnym wydarzenia

WorldFood 2024

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

Bezpieczeństwo – kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2

 

bryt napis