Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Prezydent podpisał projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustaw Kodeks karny skarbowy i Ordynacja podatkowa. Firmy zrzeszone w PIH alarmują, że zawiera on bardzo szkodliwy zapis.

W tym projekcie są niebezpieczne zapisy, które uzależnią istnienie wielu firm od interpretacji przepisów przez urzędnika. Nasze uwagi jako strony społecznej nie zostały wzięte pod uwagę – podkreślaliśmy, że udowodnienie udziału w procederze oszustwa prawomocnym wyrokiem sądu jest niezbędne. Niestety nie zastosowano tego w ustawie. Będzie to prowadziło do patologii, gdy stronnicze opinie urzędników, będą mogły doprowadzić do likwidacji setek firm – komentuje Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

Jak pisaliśmy we wcześniejszym stanowisku PIH: To zmiana zgodnie z którą będzie możliwe wykreślenie z rejestru podatników VAT podmiotów, które: prowadząc działalność gospodarczą wiedziały lub miały uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że uczestniczą w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa. Zapis ten należy zmodyfikować w ten sposób, że wyrażenie „uzasadnione podstawy” należy zastąpić stwierdzeniem „udowodnione podstawy” – czyli przedsiębiorca wiedział, że uczestniczy w procederze oszustwa, co zostało udowodnione prawomocnym wyrokiem sądu. W przeciwnym razie pozostawione jest pole do arbitralnej decyzji urzędnika na podstawie domniemania lub interpretacji.

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 54 (1/2018)
Przekaż 1% na Fundację Polskiego Handlu

Konkursu na najlepsze stoisko mięsno-wędliniarskie

baner KM 2018 konkurs 400x300

Targi Firm FMCG SGH

Warszawa

14-16 marca 2018

banner targi

Kongres Mięsny 2018

1 marca 2018

Warszawa

baner KM 2018 03

POLAGRA FOOD

8-10 maja 2018

Poznań

polagra