Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Analiza polskiego rynku spożywczego wskazuje, że jego rzeczywisty obraz jest dość odległy od stereotypowego postrzegania. Większość kategorii zdominowana jest przez 3 - 5 producentów spożywczych, z których znacząca część to podmioty zagraniczne. Przy rozważaniu o sposobie kształtowania relacji producentów i dystrybutorów należy brać pod uwagę, że nie każdy producent „polskiej żywności” to polski przedsiębiorca, a wręcz przeciwnie – że wielu z nich to wielkie, międzynarodowe korporacje.

To tezy  najnowszego raportu Fundacji Republikańskiej poświęconego rynkowi producentów spożywczych w Polsce. Impuls do napisania analizy dał przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790).

Ustawa ta w założeniu projektodawców ma chronić polskich producentów w kontaktach z międzynarodowymi sieciami sprzedaży. Tymczasem polski rynek produkcji żywności, poza kilkoma kategoriami, jest zdominowany przez zagraniczne koncerny. Przekaz panujący w mediach czy wśród zwykłych obywateli jest niestety błędny. Celem tego raportu jest wyjaśnienie tych wątpliwości.

Autorzy raportu zwracają w nim uwagę również na inny, niepokojący fakt. Ze względu na zwiększenie możliwości kontroli wykorzystywania dominującej pozycji (poprzez anonimowe zgłoszenia), istnieje ryzyko, że duże podmioty będą wolały korzystać z produktów dostawców równych sobie wielkością, aby zabezpieczyć się przed posądzeniami o stosowanie przewag kontraktowych. Może to doprowadzić do wypchnięcia z rynku małych producentów, co dodatkowo pogorszy ich pozycję.

Fundacja Republikańska wskazuje, że proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulacje idą w dobrym kierunku. Należy jednak zadbać, aby chroniły one zarówno mniejszych producentów, jak i mniejszych dystrybutorów. Co do pierwszej kategorii, konieczna jest ścisła kontrola efektów działania ustawy i weryfikowanie, czy nie powoduje ona jeszcze większej koncentracji rynku. Gdyby się tak stało, państwo powinno rozpocząć działania antymonopolistyczne. Natomiast, aby zabezpieczyć interesy małych dystrybutorów, konieczne jest również uwzględnienie w katalogu nieuczciwych praktyk stosowanych przez dominujących dostawców wobec mniejszych nabywców.

Raport Fundacji Republikańskiej: Rynek produkcji spożywczej w Polsce>>>

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 59 (12/2018)

bryt napis

Webinarium o e-Sprawozdania Finansowych spółek za 2018 r.

29 stycznia i 5 lutego

banner webinarium 400x300

Konferencja Quo Vadis Szkolenia

22 lutego 2109

Warszawa

QuoVadis400x300 02 2

Kongres Mięsny

28 lutego 2018

Warszawa

logotyp KM 2019 RGB 400x300

Targi Warsaw Pack

5 - 7 marca 2019

Warszawa

PACK AD 400x300

Bellavita Expo

7-9 marca 2019

Warszawa

banner ChamberOfCommercePoland 300x400