Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Polska Izba Handlu uruchamia projekt komunikacyjny poświęcony umowie Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership). Jest to obecnie negocjowane porozumienie handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.  Rozmowy nad TTIP zaczęły się na początku 2013 roku. W najbliższym czasie postaramy się przybliżyć przedsiębiorcom założenia tej umowy oraz przedstawić różne opinie na jej temat. Polska Izba Handlu jako jedyna polska organizacja zrzeszona w National Retail Federation – międzynarodowej organizacji handlu detalicznego – w ten sposób wdraża swoją misję informowania przedsiębiorców o współpracy międzynarodowej.

TTIP ma znieść cła między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, pozwoli to na swobodny przepływ towarów.  Porozumienie to może zachęcić do inwestycji, będzie eliminowało przeszkody w dostępie do rynków. Umowa dotyczy wielu kwestii między kontynentami, eksperci są podzieleni – jedni widzą w nim szansę na rozwój gospodarczy Unii Europejskiej, a inni zagrożenia.

Umowa ta spotyka się ze sprzeciwem ze strony wielu organizacji pozarządowych zarówno  w Europie, jak  i w Stanach Zjednoczonych.

W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje inne podejście do standardów żywności niż w Europie. W Polsce rolnictwo to głównie drobne gospodarstwa, które produkują żywność wysokiej jakości, w środowisku są obawy, że po wprowadzeniu TTIP Europa zostanie zalana tańszą życiowością, mniej smaczną i mniej zdrową.

Umowa ta pogłębi integrację obu gospodarek bardziej  niż w przypadku tradycyjnych umów handlowych, np. takich które znoszą bariery taryfowe – to budzi obawy. Według niektórych ekspertów może to doprowadzić do niedemokratycznych wyroków sądów arbitrażowych, które będą decydować ws. sporów inwestor – państwo. Ujednolicanie przepisów handlu towarami i usługami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych może doprowadzić do zaniżania norm ochrony konsumentów.

Umowa TTIP wzmocni pewność inwestorów i przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy.  Likwidacja barier biurokratycznych w handlu  oraz tworzenie wspólnych regulacji doprowadzi do rozwoju przedsiębiorczości na obu kontynentach. Nie będzie to tylko ułatwienie dla wielkich korporacji, ale przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, które obecnie odczuwają negatywne skutki funkcjonujących dziś barier taryfowych i pozataryfowych.

 

Instytucje Unii Europejskiej zaznaczają, że umowa TTIP nie zmniejszy europejskich standardów w różnych aspektach działalności gospodarczej.

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 61 (04/2019)

bryt napis

Premium Real Estate Summit

28 maja2019

Warszawa

400x300 pres

Targi ReDI 2019

29-30 maja 2019

Warszawa

ReDI2019

Polagra Food

30 września - 3 października 2019

Poznań

Polagra baner400x300