Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

alt

 

 

 

 

Polska Izba Handlu z zadowoleniem przyjęła informację o dzisiejszym głosowaniu w Parlamencie Europejskim dotyczącym dyrektywy tytoniowej. Pozostawienie na rynku papierosów slim, ośmioletni okres przejściowy na wycofanie ze sprzedaży papierosów mentolowych oraz zwiększenie ostrzeżeń zdrowotnych do 65% (zamiast 75% proponowanych przez Komisję Europejską) to dobra wiadomość dla polskich handlowców – uważa Maciej Ptaszyński Dyrektor Generalny Izby. Doceniamy starania polskich eurodeputowanych, którzy ze zrozumieniem odnieśli się do tego problemu oraz stanęli w obronie miejsc pracy w polskim handlu – dodaje.

 

 

Pozostaje mieć jednak nadzieje, że podczas negocjacji między Radą i Parlamentem Europejskim uregulowane zostaną jeszcze niektóre ważne kwestie, które budzą nasz niepokój takie jak:

•             propozycja utworzenia pozytywnej listy składników, która oddaje Komisji Europejskiej duże uprawnienia w zakresie dopuszczania lub zakazywania sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych. Propozycja ta będzie mogła sprawić, że Komisja Europejska będzie mogła jednostronnie zakazać wprowadzenia do obrotu wielu rodzajów papierosów produkowanych w Polsce,

•             artykuł 14 projektu dyrektywy nakazujący producentom umieszczanie na legalnych paczkach papierosów niepowtarzalnych identyfikatorów, które mają umożliwić nie tylko ustalenie daty i miejsca produkcji, ale również faktury, numeru zamówienia i dowodów płatności wszystkich podmiotów, które nabyły wyrób w drodze z fabryki do punktu detalicznego. W efekcie może to doprowadzić do trudności w zaopatrzeniu, a w żaden sposób nie zlikwiduje szarej strefy. Koszty wprowadzenia tego systemu to nawet 0,5 mld zł w Polsce.

Nie negujemy szkodliwości papierosów, natomiast od wielu lat powtarzamy, że zakazami nie zlikwiduje się popytu, a jedynie pobudzi szarą strefę, która już w chwili obecnej sięga nawet ok. 20% rynku.  Warto pamiętać, iż każda luka w podaży będzie chętnie wykorzystana przez przemytników - podsumowuje Ptaszyński.

W Polsce w ponad 80 000 sklepów wyroby tytoniowe stanowią od 15-40% całościowego obrotu, a papierosy mentolowe i slim to 38% polskiego rynku wyrobów tytoniowych. 

komunikat prasowy 8/10/2013

Znajdź nas na Twitterze

logo franczyza kodeks

bryt napis

Kampania Żyj oryginalnie

02 zo ad 1200x1200

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

Bezpieczeństwo - kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2